Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice un nou proiect de Lege

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publica, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Legii pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperarii in prevenirea si combaterea infractiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington.

Textul acestui document este oferit publicitatii si poate fi consultat online pe pagina: www.mai.gov.ro, in cadrul sectiunii Transparenta decizionala, precum si la Centrul de Relatii cu Publicul al M.A.I., din Piata Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucuresti.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, in termen de 20 de zile.