Tehnologizarea avocaturii nu este doar un curent nou care se va estompa cu timpul, ci este o realitate dezirabilă în condițiile unei optime utilizări a resurselor digitale

Interviu oferit de către: Mihaela Galanton, Managing Partner Aron Galanton și Mircea Ivan Aron, Managing Partner Aron Galanton

Cum ați caracteriza piața de avocatură din Timișoara? A atins maturitatea, mai este loc de dezvoltare și dacă da, în ce direcții? Credeți că viitorul aparține firmelor mari, sau celor medii, nișate pe câteva arii de practică?

Privind comparativ piața de avocatură din Timișoara cu aceea din București, putem răspunde destul de facil și, în același timp precis, că există în continuare nu numai loc, ci chiar un necesar de dezvoltare. Desigur că nu întâmplător unele întreprinderi de dimensiuni considerabile din Timișoara se orientează în procurarea serviciilor avocațiale către piața din București, tendințe similare fiind actuale și în celelalte centre dezvoltate precum Cluj sau Iași. Poate că din acest motiv ar trebui să învățăm să prețuim mai mult infrastructura care stă în spatele serviciilor furnizate, capitol la care nu credem că există termeni de comparație între formele de exercitare a profesiei locale și marile societăți din capitală.

Pe de altă parte, nu putem să nu sesizăm și că există situații în care asemenea colaborări nu conduc la rezultatul dorit din pricina unor factori ce țin de depărtarea geografică, lipsa capacității de comprehensiune a climatului local sau depersonalizarea serviciilor generată de inconvenientele distanței inerente colaborării la distanță. Acestea sunt poate motivele pentru care, în ultima vreme, multe societăți de avocatură din București au decis să opereze sedii secundare în celelalte centre dezvoltate. În aceeași măsură însă, această tendință a determinat și actorii locali să se adapteze și să amelioreze lipsurile care fundamentau decizia întreprinderilor locale de achiziționare a serviciilor avocațiale din piața din capitală.

Cât privește formele viitorului de exercitare a profesiei, considerăm că ambele categorii vizate își vor dovedi eficiența în viitorul previzibil. Totuși, dacă luăm în considerare experiența evoluției istorice a piețelor mai dezvoltate, precum piața din București sau, de ce nu, piața serviciilor avocațiale din centrele internaționale dezvoltate, viitorul a aparținut invariabil marilor firme, iar acest aspect ar trebui analizat de toți actorii importanți de pe plan local.

Cum faceți față impactului tehnologic, digitalizarii avocaturii? Resimțiți acest trend ca fiind actual sau este doar un curent care ține mai degrabă de noua generație de antreprenori și care se va estompa cu timpul.

Într-o viziune romantică, putem spune că avocatul are nevoie numai de un stilou și o coală de hârtie pentru exercitarea profesiei. Totuși, realitatea faptică recentă contrazice acest clișeu. Avocatura nu se mai poate desprinde de digitalizare și întreg spectrul de resurse tehnologice, fie dezvoltate specific mediului profesional, fie de generală utilizare. Să încercăm doar să ne imaginăm care ar fi astăzi soarta avocatului obligat să își procure informațiile legislative fără soluțiile tehnologice moderne, ca să nu abordăm problemele mult mai profunde ale ipoteticei lipse de tehnologie.

Din punctul nostru de vedere, nu credem că problema este corect pusă, în sensul că ar trebui să ne gândim, mai degrabă, cum să beneficiem de pe urma implementării soluțiilor tehnologice decât să le facem față – aspect ce implică și o formă incipientă de rezistență. Utilizarea tehnologiei în justiție a adus beneficii însemnate actului de justiție, și ilustrăm în acest sens eforturile depuse în raza Curților de Apel Timișoara și Cluj de digitalizare a dosarelor instanțelor de judecată și facilitarea accesului la dosarul în formă electronică pe bază de parolă unică, care au simplificat semnificativ activitatea profesională.

Aron, Galanton și Asociații s-a impus pe piața serviciilor avocațiale din Banat ca o companie modernă, chiar dacă tradiția Dumneavoastră ca parteneri este una îndelungată și de excelență în Avocatură. Cum îmbinați aceste două componente, tradiția și modernismul?

Este o interogație mai mult decât interesantă, întrucât cele două centre de greutate, tradiția și modernitatea, sunt, nu de puține ori, abordate drept direcții potrivnice de dezvoltare în activitatea avocațială. În ceea ce ne privește, apreciem că nu întâmplător tradiția practicii avocațiale inoculate în cei peste 20 ani de activitate, obiectivată în filosofia și principiile după care se ghidează funcționarea casei noastre de avocatură reliefează valori atemporale, ce au o semnificație neprețuită în epoca actuală. Cu alte cuvinte, experiența ne-a învățat că valorile tradiționale precum confidențialitatea, loialitatea, integritatea sau excelența profesională rămân la fel de importante indiferent de contextul temporal. Într-un anume sens, modernitatea, deși adeseori impune noi forme, se ghidează la rândul ei după substanța valorilor tradiționale, decisive în evoluția standardelor profesionale.

Revenind la întrebarea dvs., în viziunea noastră calificativul modern depinde în mare măsură de asimilarea lecțiilor furnizate de prețioasa tradiție, noțiune de care am fost și credem că vom rămâne foarte atașați. Din acest motiv, cu harta tradiției în mână, ne este mult mai ușor să venim în întâmpinarea tendințelor recent apărute pe piața de profil.

Timișoara este una din zonele țării cu un trend de dezvoltare accelerat, alături de Cluj și București. Cum simțiți Dumneavoastră, ca “actori” ai actului de Justiție, acest vector de dezvoltare al orașului de pe Bega?

Este evident că în contextul unei dezvoltări economice în ritm susținut și accelerat, a creșterii numărului de investitori autohtoni și străini se multiplică problemele juridice cu care se confruntă si implicit, acest aspect se repercutează asupra unui trend ascendent al clienților care apelează la serviciile noastre.