Legea Construcțiilor dărâmată de casele de avocatură. Construcția de argumente Rădulescu & Mușoi | Attorneys at Law

Patru case de avocatură își vor prezenta opinia vis-a-vis de propunerile de modificare a Legii 5/1991. Al doilea punct de vedere aparține societății de avocatură Rădulescu & Mușoi | Attorneys at Law:

La inceputul anului 2018 a fost publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice un proiect de lege menit a înlocui integral actuala Lege 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (denumit în continuare “Proiectul de Lege”). Inițierea Proiectului de Lege a fost justificată de necesitatea asigurării unui cadru legal complet și corelat în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții pe considerentul că, actualmente, cadrul legal aplicabil nu mai este ancorat în realitățile socio-economice prezente.

Proiectul de Lege pastrează principiile de bază ale legislației actuale privind executarea lucrărilor de construcție inclusiv cele cu privire la categoriile de construcții exceptate de la obligativitatea autorizării, venind însă să restructureze și să consolideze acest domeniu prin diverse corelări cu alte prevederi legale incidente. Proiectul include unele clarificări în general bine venite și aduce de asemenea și elemente de noutate ce vizează inclusiv simplificarea procedurilor și documentațiilor necesare pentru realizarea anumitor categorii de lucrări, informatizarea procedurilor de autorizare a lucrărilor de construcție și optimizarea comunicării între autoritățile administrațiilor publice și între acestea și cetățeni.

Perioada dezbaterilor publice cu privire la Proiectul de Lege s-a încheiat, Proiectul urmând teoretic să fie înaintat spre aprobare celor două Camere ale Parlamentului. Rămâne de văzut însă în funcție de eventualele amendamente sau modificări ce pot fi aduse pe acest parcurs legislativ care va fi forma finală a Proiectului de Lege; estimăm însă un impact pozitiv asupra încurajării investițiilor în domeniul construcțiilor.