Iordăchescu&Asociații:Apel admis de către Curtea de Apel Ploiești.Soluție de achitare definitivă.Fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege

Articol preluat 


Pentru început, precizăm că soluția de achitare a fost pronunțată după ce dosarul a parcurs două cicluri procesuale complete. Societatea noastră a asigurat reprezentarea clientului începând cu faza judecății în apel, din cadrul primului ciclu procesual.

PRIMUL CICLU PROCESUAL

Prin Sentința penală nr. 175 din 12.11.2019, Judecătoria Pucioasa a dispus condamnarea clientului nostru la o pedeapsă de 4 ani și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de dispozițiile art. 338 alin. (1) C.p.

Sentința a fost atacată cu apel, cauza fiind înregistrată pe rolul Curții de Apel Ploiești.

Prin Decizia penală nr. 626 din 20.07.2020, Curtea de Apel Ploiești a admis apelul formulat, a desființat sentința atacată și a restituit cauza la instanța de fond în vederea rejudecării.

În esență, instanța de apel a achiesat la argumentele noastre și a constatat faptul că prin acțiunea de îmbinarea a unor proceduri vădit incompatibile – procedura de drept comun și procedura recunoașterii învinuirii, instanța de fond i-a încălcat inculpatului dreptul la un proces echitabil, astfel cum acesta este garantat de dispozițiile art. 6 C.E.D.O.

CEL DE-AL DOILEA CICLU PROCESUAL – REJUDECARE

Prin Sentința penală nr. 52 din 28.04.2022, Judecătoria Pucioasa a dispus condamnarea clientului nostru, la o pedeapsă de 5 ani de închisoare.

Și această din urmă sentință a fost atacată cu apel, cauza fiind înregistrată pe rolul Curții de Apel Ploiești.

Prin Decizia penală nr. 192 din 09.02.2023, Curtea de Apel Ploiești a admis apelul formulat și a dispus achitarea clientului nostru în baza art. 16 alin. (1) lit. b teza a II-a C.p.p. – fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege.

Echipa de avocați care a asigurat reprezentarea clientului în fața instanțelor a fost formată din Eugen Iordăchescu, Paul Ghiban și Emil Păduraru.


Despre Iordăchescu&Asociații

Echipa Iordăchescu & Asociații are capacitatea profesională de a aborda chestiuni din orice domeniu al dreptului, de la civil și comercial până la dreptul penal, administrativ sau fiscal. Calificarea profesională de excepție a membrilor echipei și existența unor departamente specializate ne permit să abordăm cauze complexe în cel mai eficient mod, chiar și atunci când dosarul impune soluționarea unor probleme ce aparțin unor ramuri diferite ale dreptului.

Soluțiile juridice propuse sunt fundamentate pe o cunoaștere aprofundată a sistemului de justiție românesc. Experiența practică de muncă a echipei Iordăchescu & Asociații, înțelegerea jurisprudenței și a legislației naționale și internaționale sunt tot atâtea avantaje care ne permit să oferim soluții utile și inovative, într-un timp cât mai scurt.

Suntem prezenți oriunde este nevoie de noi, în România și peste hotarele ei, pentru a oferi asistență juridică, pentru a fi un aliat puternic în negocierile de afaceri și pentru a oferi reprezentare în fața organelor de anchetă și instanțelor românești și internaționale. Suntem alături de oamenii care au nevoie de un apărător al propriilor drepturilor și alături de companiile care își doresc să desfășoare afaceri în deplină legalitate, cu riscuri minime, alături de un partener de încredere cu expertiză dovedită în domeniul juridic.


Sursa:https://www.iordachescu-law.ro/