Iordăchescu & Asociații: Înalta Curte de Casație și Justiție lămurește o chestiune importantă cu privire la instanțele competente să judece dosarele Parchetului European (EPPO)

Articol redactat de avocat Cristian Roman, Partener Iordăchescu & Asociații.

Parchetul European este un organism independent al Uniunii Europene. Acesta are competența de a cerceta, de a urmări penal și de a trimite în judecată autorii infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE, inclusiv cele săvârșite pe teritoriul României.

Astfel, sunt avute în vedere următoarele infracțiuni:

  • frauda transfrontalieră în domeniul TVA care implică daune totale de cel puțin 10.000.000 Euro;
  • alte tipuri de fraudă care aduc atingere intereselor financiare ale UE;
  • corupția care prejudiciază sau este susceptibilă să prejudicieze interesele financiare ale UE;
  • deturnarea de fonduri sau de active ale UE de către un funcționar public;
  • spălarea banilor și criminalitatea organizată, precum și alte infracțiuni indisolubil legate de una dintre categoriile anterioare.

Recent, Înalta Curte de Casație și Justiție a soluționat un conflict negativ de competență ivit între Tribunalul București și Tribunalul Cluj într-un dosar instrumentat de Parchetul European.

Dispozițiile Legii nr. 6/2021 instituie o competență teritorială specială a instanțelor învestite cu judecarea cauzelor ce au ca obiect infracțiuni cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către Parchetul European. Astfel, în ceea ce privește judecata în primă instanță care nu este dată prin lege în competența după calitatea persoanei a altor instanțe de judecată, sunt competente teritorial să judece Tribunalele București, Cluj, Iași și Timiș.

Inițial, Tribunalul București a fost sesizat cu un rechizitoriu care viza comiterea unei infracțiuni de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.

În concret, înscrisurile presupus false au fost folosite cu ocazia depunerii unei cereri de finanțare la AFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 6 Nord-Vest Satu Mare. Cu toate acestea, procurorul a apreciat că Tribunalul București este competent având în vedere că locul săvârșirii infracțiunii ar fi în București deoarece AFIR, care are sediul în municipiul București, este entitatea care s-a constituit parte civilă în cauză şi reprezintă autoritatea în dauna căreia s-a produs prejudiciul.

În schimb, Tribunalul București și-a declinat competența către Tribunalul Cluj, reținând că „A considera că în acest gen de cauze competența teritorială aparține instanței în raza teritorială a căreia se află instituția în bugetul căreia s-a produs prejudiciul ar echivala cu transformarea Tribunalului București în instanță unică la nivel național să judece aceste cauze, având în vedere că toate autoritățile care administrează fondurile provenite de la bugetul Uniunii Europene au sediul principal în municipiul București.

Prin urmare, s-ar goli de conținut voința legiuitorului care a împărțit în mai multe zone ale țării competența teritorială de a judeca aceste cauze, în vederea asigurării celerității procedurilor judiciare, şi astfel, ar fi excluse în orice situație celelalte tribunale stabilite de lege.”

Întrucât și Tribunalul Cluj a apreciat că este necompetent teritorial să judece această cauză, a constatat existența unui conflict negativ de competență și a sesizat Înalta Curte de Casație și Justiție pentru soluționarea acestuia. Instanță supremă a stabilit competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Cluj prin încheierea nr. 150/2024 din 14.03.2024.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 6/2021, competența teritorial de a judeca în primă instanță infracțiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către Parchetul European aparține după cum urmează:

  • Tribunalului București pentru infracțiunile săvârșite în  municipiul București și județele Argeș, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Teleorman, Vâlcea, Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Dâmbovița și Prahova;
  • Tribunalului Cluj pentru infracțiunile săvârșite în județele Cluj, Brașov, Covasna, Sibiu, Alba, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Harghita, Mureș, Bihor, Satu Mare și Maramureș;
  • Tribunalului Iași pentru infracțiunile săvârșite în județele Bacău, Neamț, Suceava, Botoșani, Iași, Galați, Vrancea și Vaslui;
  • Tribunalului Timiș pentru infracțiunile săvârșite în județele Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Arad, Caraș-Severin și Timiș.