Invitatie privind constituirea Curtii de Arbitraj a Avocatilor

Baroul Bucuresti a transmis recent un mesaj prin care reitereaza invitatia adresata avocatilor, membri ai Baroului, in vederea exprimarii optiunii cu privire la inscrierea in lista de arbitri pentru constituirea Curtii de Arbitraj Profesional a Avocatilor.

Inscrierea se va face in conformitate cu dispozitiile art.6.3 si 6.5 din Regulamentul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Profesional a Avocatilor, adoptat prin Hotararea nr.1063/07.03.2015 a Consiliului U.N.B.R.. Termenul de inscriere este 30 iunie 2015.

Consiliul Baroului Bucuresti informeaza membrii baroului ca, prin Hotararea nr. 1063/07.03.2015, Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a adoptat Regulamentul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Profesional a Avocatilor, ca baza legala a punerii in aplicare a prevederilor art. 251-264 din Statutul profesiei de avocat, privitoare la procedura medierii si arbitrajului”, precizeaza un anunt publicat recent pe site-ul Baroului.

Hotararea nr. 1063/07.03.2015 a Consiliului UNBR poate fi consultata AICI.

In conformitate cu prevederile art. 1.2 din Regulamentul mentionat, Curtea de Arbitraj Profesional a Avocatilor este organizata si functioneaza in cadrul fiecarui barou. Pentru organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj, art. 6.1. din Regulament prevede ca aceasta se compune dintr-un numar de 15-30 de arbitri, stabilit de catre Consiliul Baroului, desemnati din randul avocatilor baroului, respectiv din cadrul Baroului Bucuresti.

Conditiile pentru ca un avocat sa fie inclus in lista de arbitri sunt reglementate de art. 6.3 din Regulament. Concret, “poate fi arbitru orice avocat care are capacitate deplina de exercitiu a drepturilor, se bucura de reputatie nestirbita, are inalta calificare si experienta in domeniul profesional, cu o vechime neintrerupta in profesia de avocat de minim 10 ani. Candidatul desemnat sau solicitant, potrivit art. 6 alin. 1 si 4, va depune la dosar in afara de dovezile privind vechimea, curriculum vitae si o recomandare din partea unui confrate care are o vechime neintrerupta de 15 ani in profesia de avocat. Ei vor depune si o adeverinta medicala, eliberata potrivit procedurii stabilite ce catre Consiliul UNBR, din care sa rezulte daca sunt apti din punct de vedere medical, fizic si psihologic, pentru exercitarea acestei atributii.

In aplicarea Hotararii Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 1063/07.03.2015, Consiliul Baroului Bucuresti, intrunit in sedinta din 09.06.2015, invita avocatii interesati sa devina arbitri in cadrul Curtii de Arbitraj ca, pana la 30 iunie 2015, sa isi exprime optiunea conform dispozitiilor art. 6.3, enuntat mai sus, si 6.5 din Regulament. Potrivit acestuia din urma, “dosarul cu inscrisurile prevazute la art. 6 alin. 3 se depun la Secretariatul Baroului sau, daca Curtea este deja constituita, la Secretariatul Curtii de Arbitraj.