INVITAȚIE adresată barourilor și avocaților pentru celebrarea ”Zilei Europene a Avocaților 2018”, cu tema: ”Apărarea apărătorilor Drepturilor Omului și a Statului de Drept”.

La data de 26 octombrie 2018, Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și Baroul București,  organizează masa rotundă, cu tema “De ce sunt importanți avocații? Apărând apărătorii Statului de Drept”. Tema este propusă de Consiliul Barourilor Europene (CCBE) pentru a celebra Ziua Europeană a Avocaților, care, anul acesta, are loc concomitent cu Ziua Europeană a Justiției.

Acțiunea va avea loc la Biblioteca Baroului București și va fi urmată de festivitatea depunerii jurământului de către avocații stagiari nou primiți în profesie, la Palatul de Justitie!

Ziua Europeană Avocaților 2018  subliniază importanța avocaților și a apărătorilor drepturilor omului în Europa. În cadrul sprijinirii independenței avocaților și a rolului acestora în apărarea drepturilor cetățenilor, CCBE este foarte interesat de activitatea Consiliului Europei în examinarea și redactarea unei Convenții europene a profesiei de avocat.

În vederea marcării acestui eveniment, UNBR intenționează să publice o broșură bilingvă, cu contribuția avocaților pe această temă.

În acest scop, UNBR invită avocații români să trimită material la adresa unbr@unbr.ro, până la data de 10.10.2018. În cele ce urmează, propunem câteva subiecte pe această tematică, cu mențiunea că acestea nu sunt limitative, orice propunere nouă fiind binevenită.

UNBR va publica și pe site-ul www.unbr.ro, la Rubrica Ziua Europeană a Avocaților, materialele furnizate și bibliografia necesară pentru realizarea acestora.

PROPUNERI de subiecte pentru Ziua Europeană a Avocaților 1018

● Rolul avocatului în menținerea statului de drept
● Rolul organizațiilor profesionale în protecția avocatului. Drept comparat
● Baroul ca apărător al profesiei de avocat
● Eficacitatea reglementărilor privind independența avocatului în România
● Instrumentele europene și internaționale care urmăresc protecția avocaților
● Sunt necesare dispoziții suplimentare pentru protecția avocaților în exercitarea funcției lor de reprezentare a clienților?
● Apărător versus complice al clientului. Linia de demarcație
● Obligațiile de raportare versus denunțul clientului. Limitele obligației de raportare a tranzacțiilor suspecte
● Limitele răspunderii penale a avocatului pentru fapte săvârșite în exercițiul profesiei. (Avocatul nu răspunde penal pentru susținerile făcute în apărarea clientului. Linia de demarcație față de fapta penală)
● Noi garanții ale apărării prevăzute în Legea nr. 25/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
● Garanțiile dreptului la apărare în România
● Avocatul ca subiect al supravegherii tehnice
● Atu-urile avocatului în contextul concurenței cu alte profesii
● Avocații în prima linie a apărării drepturilor omului
● Apărarea apărarii prin mijloace de drept penal
● Presiunile cu care se confruntă avocații în ultimul deceniu
● Evoluția jurisprudenței CEDO și CJUE privind dreptul la apărare
● Reglementări europene și naționale care restrâng garanțiile dreptului la apărare
● Reglementări care aduc atingere drepturilor avocaților
● Statutul avocaților de parteneri indispensabili ai justiției. Ce drepturi rezultă din acest statut (hotărârea GOLDER vs Regatul Unit)
● Instrumente internațional de natură a garanta rolul esențial al avocatului, ca actor al justiției și al Statului de Drept
● Necesitatea unei Convenții Europene privind profesia de avocat. Demersurile UNBR privind adoptarea Convenţiei Europene privind profesia de avocat de către Comitetul de Miniștri.
● Principiile generale privind libertatea de a exercita profesia de avocat (Recomandarea nr. (2000) 21 privind libertatea de exercitare a profesiei de avocat). Drepturi, identificate în Recomandare care nu figurează în câmpul de aplicare al CEDO
● Altele