Introducerea Registrului Electronic Național al Disciplinei în Autorizarea Construcțiilor

Autor: Vlad Lupașcu, Senior Associate Suciu Popa

Introducerea Registrului Electronic Național al Disciplinei în Autorizarea Construcțiilor – o masură de normalitate în actualul mediu urbanistic destul de confuz si netransparent

O propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții („ISC”) și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, lansată în dezbatere în această vară (înregistrată la Camera Deputaților sub nr. 468/28.06.2023) propune înființarea unui Registru Electronic Național al Disciplinei în Autorizarea Construcțiilor care ar urma să fie înființat și gestionat de ISC.
Printre motivele invocate de către inițiatorii proiectului se numără creșterea calității vieții cetățenilor, stimularea autorităților publice de a utiliza sisteme moderne, dar și posibilitatea persoanelor fizice/juridice de a verifica calitatea în construcții.
Astfel, s-ar crea un cadru legal prin intermediul căruia se vor putea verifica mult mai rapid informații cu privire la certificatele de urbanism, autorizațiile de construire, recepția la terminarea lucrărilor, dar și cu privire la:
– Securitate la incendiu;
– Protecție împotriva zgomotului;
– Igienă, sănătate și mediu înconjurător;
– Siguranță și accesibilitate în exploatare;
– Economie de energie și izolare termica;
– Rezistență mecanică și stabilitate;
– Utilizare sustenabilă a resurselor naturale.
În cazul adoptării proiectului, s-ar realiza o mai mare transparență în momentul analizării calității unei construcții, evitându-se situația unor achiziții realizate fără a avea acces la toate informațiile, dar și posibilitatea mult mai rapidă de a verifica legalitatea construcției.

În plus, proiectul de lege stabilește faptul că ISC va avea la dispoziție un termen de un an de la publicarea Legii pentru a pune bazele Registrului. În această perioadă, va trebui să intre în vigoare, prin Ordin al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Metodologia de funcționare și caracteristicile tehnice ale Registrului.
Proiectul de lege mai stabilește si că va fi necesară modificarea Legii nr. 50/1991, în sensul în care autoritatile administrației publice să aibă obligația completării și utilizării Registrului, în vederea asigurării disciplinei în construcții.


Suciu Popa este o firmă de avocati de top, ce oferă servicii juridice complete, cu performanțe notabile în toate ariile dreptului afacerilor, inclusiv litigii și arbitraje, drept imobiliar, administrativ și contencios, dezvoltarea de proiecte, energie și resurse naturale, fiind clasată în mod constant de toate directoarele locale și internaționale în topul furnizorilor de servicii juridice. Fiind angajată pe deplin să facă diferența pe piața avocațială din România, Suciu Popa se bazează pe experiența și reputația solidă a avocaților și a partenerilor săi, construite pe parcursul a peste 20 de ani de asistență a clienților multinaționali, investitorilor strategici și fondurilor de investiții, autorităților publice și instituțiilor financiare internaționale, în unele dintre cele mai complexe tranzacții transfrontaliere, proiecte de investiții și litigii.