Interviu Maria Cristina MITU: „Avocatul modern e versatil şi cu o dezvoltare completă”

Ce diferenţiază „Mitu şi Asociaţii” de alte case de avocatură?

Particularitatea constă în atitudinea pe care o avem și modul în care alegem să acționăm atât față de parteneri, cât și față de noi înșine, manifestând un interes real, o implicare constantă și o flexibilitate ridicată în prevenirea și rezolvarea situațiilor curente ce apar în desfăşurarea activității clienților noștri. Considerăm ca onestitatea și integritatea sunt bazele oricărei relații de lungă durată. Construim relația cu clientul, îi câștigăm încrederea, i-o dovedim în fiecare zi. Din acest motiv clienții au devenit partenerii noștri. Ne interesăm în detaliu de situațiile de business cu care se confruntă, pentru a oferi consultanță cât mai aplicată si adaptată domeniului de activitate, aducându-le plus valoare în activitatea pe care o desfăşoară. Rolul asumat este de a implementa cadrul legal necesar desfășurării unei activități eficiente si de a asigura stabilitatea si confortul relației avocat-client. Unul dintre principiile după care ne ghidăm acțiunile este cel al prevenției. Situațiile de criză care impun decizii intempestive și de multe ori greșite pot fi evitate. Rezultatul acestei filozofii de business are avantajul de a da posibilitatea clientului de a se concentra asupra dezvoltării şi creşterii companiei şi limitează consumarea unor resurse importante destinate gestionării unor situații de criză.

Care este rolul avocatului în prezent?

Mi-ar plăcea să cred ca avocatul reprezintă un model de moralitate şi integritate în societate aşa cum se întâmpla în perioada interbelică. Avocatul trebuie să cunoască nevoile, obiectivele și valorile clientului, ceea ce presupune o anumită experiență profesională și de viață, cunoașterea mediului de afaceri și un mod eficient de comunicare. Cred că în prezent, în România, avocatul are un rol foarte important în educarea clientelei într-un domeniu nou pentru antreprenorul român, acela al eticii şi politicilor interne care determină o mai bună gestionare a riscurilor, păstrarea reputației și evitarea litigiilor. În practică, se realizează un set de politici, materializate în Regulamente de Ordine Interioară, proceduri interne si Coduri Etice, ce se află în concordanță cu sistemul de valori ale unei companii și sunt menite să ajute managementul și angajații în desfășurarea activităților de zi cu zi. Practicile utilizate la nivel european şi internațional pot constitui un punct de plecare pentru instruirea companiilor în privința importanței respectării procedurilor şi codurilor de bune practici. Munca de avocat nu mai presupune doar cunoștințe juridice solide, ci și de etică, de management, de organizare, de psihologie, comunicare, strategie.

Modificările economice si schimbările legislative impun mărirea componenţei cabinetului pe lângă perfecţionarea continuă a personalului existent?

În prezent, o societate care dorește să rămână pe piață este nevoită să manifeste aptitudini de adaptare, perfecţionare continuă şi flexibilitate. Avocatul din ziua de azi trebuie să fie versatil si să aibă o dezvoltare completă. Pentru ca o echipă să crească, e necesar ca toți membrii ei să înțeleagă faptul că, într-o lume în permanentă schimbare, nu încetăm niciodată să învățăm. Pe de altă parte, modificarea componenței și a structurii unei echipe este determinată de dinamica unei organizații. În avocatură resursa umană reprezinta esența activității, dar să nu uităm că fiecare membru al echipei are un set de valori și credințe, care se pot identifica cu ale unei case de avocatură în decursul unei perioade, pentru ca în timp, să evolueze în altă direcție.

Cum ați descrie echipa cu care lucrați?

În prezent, Mitu și Asociații este susținută de o echipă care se bazează pe avocați seniori cu experiență de peste 15 ani, colaboratori cu experiență între 5 si 7 ani, precum și avocați stagiari. În timp ce avocații seniori asigură calitatea serviciilor, cei care încă descoperă tainele avocaturii vin cu o mare putere de muncă și avânt, creându-se astfel un echilibru ce contribuie la eficientizarea activităților. Cultura organizațională se bazează pe comunicare deschisă, orientată spre rezultate, entuziasm, pietenie şi spirit de echipă. Totodată, respectăm munca și timpul investit de către echipa noastră de avocați, pentru a asigura succesul clienților. Consider un mare avantaj să poți lucra cu o echipă ce înglobează caractere, stiluri, cunoștințe și experiență profesională și de viață atât de variate, dar unită prin același set de valori și obiective profesionale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here