INFORMARE Baroul București | Consiliul Superior al Magistraturii – organizare webinar

Consiliul Superior al Magistraturii va aduce la cunostinta organizarea, in contextul implementării proiectului TAEJ Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, cod SIPOCA 454/cod MySMIS 118765, in data de 25 septembrie 2020, prin intermediul platformei online Google Meeta webinarului de diseminare a  Ghidului de bune practici privind relatia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocati.

Ghidul de bune practici privind relatia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, in special avocati , disponibil la adresa https://drive.google.com/file/d/1Xs-68DJDXxfxgT9xTLuVImUcBDRhopIG/view , a fost adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 287/16 decembrie 2019, fiind de asemenea asumat la nivelul Uniunii Naționale a Barourilor din România prin Hotărârea Comisiei Permanente nr. 264/16 decembrie 2019 și la nivelul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 2310/27 septembrie 2019.

Ghidul reafirmă importanța stabilirii unor raporturi de colaborare, de parteneriat între profesioniștii dreptului, prin prisma înțelegerii rolului fundamental al fiecăruia în realizarea actului de justiție. Livrabilul cuprinde atât recomandări care tind să conducă la o eficiență sporită în realizarea actului de justiție, cât și propuneri de detaliu în acele segmente ale activității devoalate de interacțiunea practică dintre profesioniști. Totodată, consolidează bazele stabilirii unor raporturi interpersonale între profesioniștii dreptului, în acord cu valorile etice și deontologice specifice fiecărei profesii juridice. “

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here