În era digitalizării, notarii publici aniversează un sfert de secol de notariat modern: 17 noiembrie 1995 – 17 noiembrie 2020

De la notariatul de stat la notariatul modern digital, profesia de notar public s-a poziționat constant în avanpostul profesiilor liberale, având un înalt grad de responsabilitate și implicare socială și economică. 

Intrarea în vigoare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 a pus bazele practicii  notariale moderne în serviciul cetățenilor, al comunității și al  statului, în societatea liberă și democratică la a cărei consolidare notarii publici participă zilnic prin activitățile profesionale pe care le desfășoară.

În cei 25 de ani de la trecerea de la notariatul de stat la notariatul modern, evoluția profesiei notariale s-a înscris pe un trend constant ascendent, axat prioritar pe:

  • Adaptarea la provocările generate de trecerea la economia de piață liberă. Rolul notarilor în societatea românească a crescut în ritm susținut. Aportul profesiei la viața economică și socială constă nu doar în rolul de garant al realizării justiției preventive și catalizator al asigurării păcii sociale, ci și în contribuția efectivă la bugetul de stat, la dinamizarea transferurilor de proprietate și la crearea de locuri de muncă. În ceea ce privește rolul de angajator al notariatului, organizarea birourilor celor 2.482 de notari în funcție a creat circa zece mii de locuri de muncă pentru personalul auxiliar.
  • Digitalizarea activității notariale – obiectiv principal al profesiei în contextul dezvoltării fără precedent a tehnologiilor informaționale. În rândul profesiilor liberale din domeniul juridic, notariatul român se numără printre pionierii adoptării noilor tehnologii în activitatea curentă. Harta parcursului digital al profesiei în ultimii ani are ca repere: înființarea registrelor notariale de interes național; reformarea și eficientizarea procedurilor de arhivare și înregistrare a actelor notariale și elaborarea noilor metodologii din sfera de competență a profesiei, astfel încât introducerea noilor tehnologii să aibă loc pe un fundament solid; promovarea semnăturii electronice, încă din anul 2009, ca mijloc sigur de acces la informații confidențiale, venind în întâmpinarea cerințelor și necesităților de securitate digitală; elaborarea programului informatic original privind evidența centralizată a tuturor actelor autentice instrumentate de notarii publici din România, prezentat notarilor în fază de proiect în anul 2012; realizarea proiectului de informatizare și gestionare a activității notariale „I-NOT România”, realizat în parteneriat cu Genapi Franța, finanțat exclusiv de Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale CNARNN – INFONOT.

Acțiunile întreprinse în direcția implementării noilor tehnologii în activitatea notarială se desfășoară în contextul mai larg al digitalizării administrației publice și se subordonează imperativului instituirii de garanții specifice adaptate noilor condiții, în vederea asigurării transparenței, legalității, încrederii și certitudinii. Această nevoie sporită de securitate a raporturilor juridice întărește rolul notarului public și oferă profesiei noi oportunități de dezvoltare.

Prin Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, organizația reprezentativă a profesiei, notariatul român este organic conectat la rețeaua notariatului mondial și european de drept latin. Uniunea Națională a Notarilor Publici din România a aderat la Uniunea Internațională a Notariatului în anul 1997, iar în anul 2007 a devenit membru al Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană, organismul oficial reprezentativ al profesiei notariale în relațiile cu instituțiile Uniunii Europene. Activitatea sa în cadrul acestor structuri vizează schimbul de experiență și de bune practici în domeniul notarial, urmărind ca finalitate realizarea de avantaje semnificative din punctul de vedere al rapidității, calității și siguranței serviciilor furnizate cetățenilor, mediului de afaceri și statului.

Sursa: Biroul Comunicare Uniunea Națională a Notarilor Publici din România

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here