Impactul Inteligenței Artificiale asupra profesiei de avocat

Cristiana Grigorescu, Partener Grigorescu Cristiana & Asociații

Material redactat de Cristiana Grigorescu (Cristiana Grigorescu & Asociații)

Inteligența artificială[1] (AI) este deja o disciplină matură, în prezent făcându-și simțită prezența în majoritatea domeniilor de activitate. Astfel, impactul inteligenței artificiale și a tehnologiilor conexe nu mai poate fi neglijat în prezent de științele umaniste, inclusiv de domeniul dreptului.

Ne aflăm practic într-o nouă etapă de dezvoltare direcționată de către inteligența artificială, iar impactul acesteia asupra vieții de zi cu zi începe să fie perceput.

Pentru a ne adapta la acest proces, vor fi necesare noi calificări profesionale cu competențe interdisciplinare. Totodată, aspectele legate de etică și valori morale vor trebui să fie luate în considerare în acest cadru pentru a evita problemele legate de păstrarea valorilor umane, cum ar fi drepturile omului, diferențele culturale și echitatea juridică.

Prezentul articol își propune să prezinte pe scurt principalele utilizări ale inteligenței artificiale în domeniul dreptului precum și diferitele tipuri de tehnici AI.

1. În ceea ce privește aplicabilitatea AI în domeniul dreptului, am listat mai jos câteva exemple de situații unde Inteligența Artificială are deja un impact.

1.1.        Revizuirea contractelor

În prezent, există produsele software de tip AI care pot identifica orice diferențe față de un standard (template) prestabilit și oferit în prealabil de către utilizator ca și reper. Totodată, aceste produse software pot compara modelul prestabilit cu drafturile de contracte similare aflate într-o bază de date la care produsele AI se conectează. Ca urmare a acestui proces, AI poate să recomande termenii standard care ar trebui să fie incluși în draftul documentului și să marcheze diferențele față de alte documente similare, încărcate deja în baza de date respectiva.

O astfel de funcționalitate este în special importantă pentru corporații care sunt supuse unor reglementări și cerințe specifice (precum bănci, societăți de asigurare, societăți de leasing, etc.), acestea având de procesat un număr foarte mare de contracte, plecând de la un model standard.

1.2.        Redactarea contractelor

În prezent, aplicățiile AI se bazează pe cunoștințele acumulate din analiza unei cantități foarte mari de date. Calitatea datelor utilizate pentru antrenarea produselor AI este foarte importantă pentru că acestea determină rezultatele și răspunsurile oferite de AI.

Anterior, produsele software funcționau după instrucțiuni specifice care aveau ca scop îndeplinirea unei anumite activități; acum algoritmii de Machine Learning permit calculatoarelor să “învețe” din analiza datelor de training și a experienței acumulate ca urmare a parcurgerii acestor date.

Aceste tool-uri sunt utilizate de multe companii, în legătură cu semnarea și derularea contractelor, pentru a efecientiza acest proces.

Instrumentele AI dedicate contractelor precum și chatboții sunt, de asemenea, folosite în scopul de a facilita procesul de semnare a contractelor, în special în etapa de negociere și redactare a contractelor.

Totuși, prima generație a acestor produse (i.e. Negotiation Support systems, NSSs) se bazează, în special, pe modele de contracte și nu folosea mijloace AI.

În prezent, cu ajutorul AI se pot identifica clauzele care nu sunt favorabile pentru una dintre părți, arătând totodată diferențele față de un standard predefinit.

Totodată, AI poate să analizeze contracte similare aflate într-o baza de date, să identifice clauzele comune și să sugereze modificări adecvate, eficientizând astfel procesul de redactare al contractelor.

Nu în ultimul rând, în faza post contractuală, AI poate prezice șansele de succes într-un eventual litigiu.

1.3. Redactarea de alte documente legale precum notificări, acțiuni în justiție sau memorandumuri

În cazul litigiilor, instrumentele AI sunt acum utilizate pentru a revizui acțiuni în justiție și orice fel de cereri, plângeri, concluzii scrise, memorii, etc., pentru a semnala orice fel de inadvertențe sau problemele de logică. Astfel, în loc să se bazeze pe experiența avocaților seniori, avocații juniori pot utiliza în special aceste instrumente pentru a-și perfecționa argumentele.

Deși astfel de instrumente nu pot încă să realizeze un material în integralitate, capacitatea lor de a crea un prim draft de lucru este foarte avansată.

Prin urmare, avocații pot utiliza modelele astfel create de AI ca și prim draft, pe care le pot adapta la o situație specifică. Astfel, Inteligența Artificială poate personaliza și adapta un document mult mai rapid și mai corect decât un avocat.

Totuși, este riscant ca aceste modele să fie folosite ca atare, fără o revizuire sau analiză finală din partea unui profesionist.

1.4.        Strategia în negocieri

AI poate să analizeze tipare de negociere preexistente, să anticipeze anumite răspunsuri și să sugereze strategii, permițând avocaților să fie mai bine pregătiți.

Astfel, AI poate să sugereze o multitudine de scenarii și să combată o anumită strategie din unghiuri diferite. Acest lucru poate să ofere avocaților o imagine mai clară asupra punctelor tari și slabe ale strategiei lor, putând astfel să își stabilească contraargumentele anterior negocierii.

1.5.        Traducerea termenilor legali

Documentele pregătite de avocați, precum opiniile, memorandumurile și alte documente de acest tip pot conține termeni juridici complicați. Aceștia pot fi traduși cu ajutorul AI într-un limbaj mai accesibil unui neprofesionist.

2. Referitor la principalele tipuri de AI, se disting în principal tehnicile mashine learining (ML), natural language processing (NPL) și analiza datelor (dată analytics).

“Machine learning” este un tip de Inteligență Artificială care poate învăța și se poate adapta utilizând algoritmi de învățare și metode statistice care pot identifica diferențele față de tiparul standard care rezultă din procesarea de date. Astfel, acești algoritmi pot crea alți algoritmi care să îndeplinească un anumit task sau să rezolve o anumită problemă. Practic, un program software scrie propriul său program, ca parte a unui proces repetitiv, în urma analizei unui volum mare de date.

Prin expunerea la exemple cu privire la o anumită cerință, sistemul învață să recunoască tipare și eventual să identifice documentele/informațiile corecte, după parcugerea unui volum foarte mare de informații, într-un timp extrem de rapid.

NLP” se referă la abilitatea unui computer de a analiza, manipula și eventual genera limbaj. Această funcționalitate permite sistemului să înțeleagă cuvinte, propoziții și complexitatea limbajului, permițându-i să parcurgă un volum mare de text cu grad ridicat de precizie.

Analiza datelor (“Dată analytics„), implică un studiu al informației existente, realizat cu scopul de a oferi o perspectivă asupra posibilităților viitoare.

De exemplu, analizând deciziile pronunțate în spețe similare sau tranzacțiile încheiate în spețe similare, se pot contura potențialele rezultate pentru cazurile similare viitoare.

Instrumentele de analiză a documentelor sunt capabile să înțeleagă în mod inteligent conținutul acestora, să știe locul în care acest conținut se regăsește, să exploreze informația necesară și să furnizeze un rezumat specific într-un termen scurt.

Principala aplicabilitate a acestor sisteme are în vedere tranzacțiile de fuziuni și achiziții (M&A) unde avocații sunt implicații în analiza unui volum mare de informații pentru fiecare dintre părțile implicate și trebuie să aloce mult timp pentru analiza lor.

Sistemele de acest tip trebuie să fie antrenate în mod continuu, astfel încât platforma să poată învăța în mod constant din alegerile pe care profesioniștii le fac când interacționează cu sistemul.

3. Scurte concluzii

În timp ce modalitățile exacte în care AI va avea un impact asupra practicii dreptului sunt incerte, avocații se pot bucura de oportunitățile potențiale de integrare a Inteligenței Artificiale în practica lor. Pentru a profita și a beneficia de aceste oportunități vor fi necesare însă modificări și flexibilitate, în special în ceea ce privește domenii precum cercetarea, analiza juridică și redactarea documentelor, care vor fi influențate mai puternic de Inteligența Artificială. 

Chiar și în aceste scenarii, avocații vor juca un rol central în înțelegerea și utilizarea noilor tehnologii, putând folosi timpul suplimentar pe care altfel l-ar fi petrecut cu sarcini administrative sau de complexitate redusă, pentru a îndeplini activități mai complexe sau pentru a crește și diversifica activitatea lor. Totuși, este esențial faptul că roluri importante ale avocaturii, cum ar fi gândirea analitică și capacitatea de a argumenta și de a convinge, rămân neatinse de capacitățile actuale ale IA.

Ceea ce îi face pe avocați atât de valoroși și de ne înlocuit sunt capacitatea de a-și aplica expertiza și judecata pentru a rezolva în mod creativ probleme juridice complexe, având curajul și capacitatea de a reacționa la schimbări și circumstanțe diverse și de a avea inteligența emoțională pentru a fi cu adevărat alături de clienții lor.


[1] Capacitatea unui calculator de a îndeplini sarcini asociate în mod obișnuit cu inteligență umană.