Impactul asupra mediului de afaceri în contextul noilor modificări ale Codului Fiscal

Andrei Nicolae – Senior Associate
Daniela Sitaru – Associate

În 04.07.2022, s-a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Codului Fiscal privind noi măsuri fiscale aplicabile de la 1 ianuarie 2023

Principalele modificări vizate de proiect sunt:

 1. Scutirea de impozitul pe profitul investit pentru activele utilizate în activitatea de producție și procesare.
 2. Majorarea impozitului pe dividende de la 5% la 8%, pentru dividendele distribuite atât între persoane juridice rezidente, cât și nerezidente.
 3. Schimbări in regimul fiscal al microîntreprinderilor:

− plafonul scade de la 1.000.000 EUR la 500.000 EUR cifra de afaceri/an;

− cel puțin un angajat, cu eliminarea cotei de impozitare de 3%;

− microîntreprinderile ce activează în domeniul bancar, asigurări, piața de capital ori explorare, dezvoltare și exploatare de resurse de petrol și gaze naturale vor fi scutite de la plata impozitului pe venit;

− cota de impozitare pe venit se menține la 1% .

 1. Plafonul până la care se acordă facilitățile fiscale în domeniul construcțiilor, agricol și alimentar scade de la 30.000 RON lunar, la 10.000 RON lunar.
 2. În cazul veniturilor din salarii și cele asimilate salariilor, se introduce un plafon lunar de venit neimpozabil, în cuantum de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă, pentru anumite categorii de venituri.
 3. În cazul veniturilor din jocuri de noroc, se menține modalitatea de determinare a impozitului pe venit prin aplicarea unui barem de impunere cu tranșe de venit, cu cote de impunere cuprinse între 10% și 40%. Baremul de impunere propus cuprinde și modificarea tranșelor de venit.
 4. Pentru transferul dreptului de proprietate privind terenuri sau construcții de orice fel, se instituie un impozit (i) de 3% pentru imobilele, deținute o perioadă de până la 3 ani și (ii) de 1% pentru imobilele deținute o perioadă mai mare de 3 ani.
 5. Baza lunară de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale și pentru contribuțiile de asigurări sociale de sănătate va fi salariul minim brut pe țară, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuțiile, iar nu venitul propriu-zis realizat.
 6. Băuturile nealcoolice cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori vor fi supuse unei cote de TVA de 19%, fiind eliminată facilitatea cotei reduse de 9%.
 7. Persoanele fizice vor putea să beneficieze de cota redusă de 5% TVA o singură dată, în cazul achiziționării, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, a unei singure locuințe a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 RON, fără TVA.
 8. Se introduce un nou mod de calcul al valorii impozabile pentru clădirile rezidențiale pe baza valorilor cuprinse în Studiile de piață referitoare la proprietățile imobiliare, administrate de Uniunea Națională a Notarilor.
 9. Cota de impozitare pentru clădirile rezidențiale va fi intre între 0,1% și 0,2%, iar pentru nerezidențiale între 1% și 1,3%.

Suciu Popa este o firmă de avocati de top, ce oferă servicii juridice complete, cu performanțe notabile în toate ariile dreptului afacerilor, inclusiv litigii și arbitraje, drept imobiliar, administrativ și contencios, dezvoltarea de proiecte, energie și resurse naturale, fiind clasată în mod constant de toate directoarele locale și internaționale în topul furnizorilor de servicii juridice. Fiind angajată pe deplin să facă diferența pe piața avocațială din România, Suciu Popa se bazează pe experiența și reputația solidă a avocaților și a partenerilor săi, construite pe parcursul a peste 20 de ani de asistență a clienților multinaționali, investitorilor strategici și fondurilor de investiții, autorităților publice și instituțiilor financiare internaționale, în unele dintre cele mai complexe tranzacții transfrontaliere, proiecte de investiții și litigii.