Îmbunătățirea și simplificarea fluxurilor de lucru ISC, pentru reducerea poverii administrative, atât pentru personalul ISC, cât și pentru mediul de afaceri

VEGO, împreună cu partenerul Intergraph a susținut astăzi, 8 februarie 2022, workshop-ul pe tema ”Îmbunătățirea și simplificarea fluxurilor de lucru ISC, pentru reducerea poverii administrative, atât pentru personalul ISC, cât și pentru mediul de afaceri”. Asocierea dintre Vego Concept Engineering S.R.L. (Lider) și Intergraph Conputer Services S.R.L. (Partener) are calitatea de Consultant pentru Inspectoratul de Stat în Construcții în cadrul proiectului „Consolidarea capacității I.S.C. de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace.”, cod SIPOCA 587.

În cadrul workshop-ului au fost dezbătute rezultatele analizei fluxurilor de lucru la nivelul ISC efectuate de VEGO și Intergraph în domeniile:

• Emiterea avizului tehnic de către ISC pentru documentațiile tehnico – economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.

• Emiterea adeverinței prin care se confirmă plățile efectuate, respectiv dacă investitorul a virat către ISC sumele aferente cotelor prevăzute în Legea 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și Legea 10/ 1995 privind calitatea în construcții.

• Emiterea autorizațiilor RTE/ diriginți de șantier/ laboratoare

În cadrul workshop-ului au fostt dezbătute temele propuse împreună cu:

– personalul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

– reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

– reprezentanți ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere

– reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

– reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne

– reprezentanți ai Companiei Naționale de Investiții

– reprezentanți ai Unităților Administrativ Teritoriale și Consiliilor Județene

– Responsabili Tehnici cu Execuția

– Diriginți de Șantier

– reprezentanți ai mediului de afaceri.

Realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului vizează implementarea proiectului derulat de I.S.C. prin care se urmărește consolidarea capacității instituției în ceea ce privește exercitarea controlului de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții, prin simplificarea procedurilor ce vizează reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri.

Despre Vego Holdings

După 20 de ani de experiență în domeniul consultanței și proiectării, perioadă în care Vego și-a procedurat, eficientizat și digitalizat propriile procese manageriale și de producție, a venit momentul în care se transferă către autoritățile publice centrale know how-ul managerial și tehnic de care dispune compania.

Vego este într-un proces continuu de digitalizare a fluxurilor și roceselor interne. Prin intermediul celor două proiecte, compania participă la digitalizarea instituțiilor de stat din România, în conformitate cu strategiile și directivele Europene.

În cadrul contractului de Reorganizare a Inspectoratului de Stat în Construcții, Vego analizează bunele practici în domeniul disciplinei și controlului calității în construcții la nivelul Uniunii Europene. Concluziile studiului vor genera propuneri de digitalizare și eficientizare a fluxurilor și proceselor Inspectoratului de Stat în Construcții.

În cadrul contractului de Reorganizare a Inspectoratului de Stat în Construcții, Vego organizează vizite de studiu cu durata de câte 8 zile în Italia și Danemarca la care participă 15 persoane din conducerea a Inspectoratului de Stat în Construcții. În cadrul acestor vizite se discută procesele și fluxurile de control în domeniul disciplinei și controlului calității în construcții în cele două state. De asemenea, se prezintă dotările tehnologice și platformele digitale cu ajutorul cărora se desfășoară procesele de urbanism, avizare, autorizare și control în construcții.