Hotca, Neagu, Sitaru & Asociații: Rolul esențial al avocatului de drept penal în protejarea afacerilor: de la identificarea riscurilor până la dezvoltarea de politici și proceduri interne

Interviu realizat de către Ermina Niculae, Content Editor Legal Marketing

HOTCA, NEAGU, SITARU & ASOCIAȚII SPARL– lider în promovarea integrității în afaceri cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul asistării și reprezentării în domeniul juridic.

Integritatea și etica sunt două elemente esențiale pentru orice afacere de succes. Societatea de avocatură HOTCA, NEAGU, SITARU & ASOCIAȚII SPARL a înțeles acest lucru și a implementat programe de integritate pentru mai mulți clienți, persoane juridice din diverse industrii.

În lumea afacerilor, riscurile săvârșirii infracțiunilor sunt o preocupare majoră pentru companii și organizații. Însă există metode eficiente prin care acestea pot fi prevenite și gestionate. Procedurile și regulile interne de etică și integritate în afaceri sunt doar câteva dintre instrumentele implementate de organizații pentru a preveni comportamentele necorespunzătoare și a identifica prompt și adecvat asemenea comportamente.Domnul avocat Alexandru Sitaru, alege să ne vorbească mai detaliu prin interviul acordat despre aceste programe de conformitate și cum acestea pot fi utile pentru a asigura o afacere curată și etică.

S-au implementat ghiduri, proceduri sau reguli care previn riscurile săvârșirii infracțiunilor în domeniul afacerilor la nivelul întreprinderilor și organizațiilor care desfășoară activități economice?

R: Da, există o serie de ghiduri, proceduri și reguli care sunt implementate la nivelul organizațiilor pentru a preveni riscurile săvârșirilor faptelor de natură penală în domeniul afacerilor.

Programele de conformitate conţin reguli interne de etică și integritate în afaceri, care sunt menite să prevină comportamentele necorespunzătoare în cadrul organizației. De asemenea, aceste programe conțin proceduri de raportare a comportamentului ieşite din sfera etică sau nelegale, astfel încât asemenea comportamente să poată fi identificate și abordate prompt și adecvat.

De asemenea, sunt implementate și reguli de conformitate, care sunt concepute pentru a asigura că organizațiile se conformează cu legislația aplicabilă în domeniul afacerilor și previn astfel riscurile apariției unor infracțiuni, cum ar fi cele din zona economică, de corupţie etc.

Astfel, prin implementarea programelor de conformitate, organizațiile au redus riscul săvârșirii unor infracțiuni în domeniul afacerilor, în egală măsură conservându-şi reputația în fața partenerilor de afaceri, a clienților și a autorităților.

Ce măsuri de prevenire cred avocații din echipa Hotca, Neagu, Sitaru și Asociații SPARL că ar trebui să ia o companie pentru a se proteja de potențialele infracțiuni?

R: Există mai multe demersuri pe care o organizaţie le poate întreprinde pentru a se proteja împotriva potențialelor infracțiuni. Oarecum, prin răspunsul oferit la întrebarea anterioară am antamat şi acest subiect.

De pildă, organizaţiile pot recurge la adoptarea unui program de conformitate, care să includă politici și proceduri necesare pentru a preveni încălcările de natură legală și etică, pe care ar trebui să îl monitorizeze constant.

Buna funcţionalitate a unui astfel de program presupune instruirea periodică a angajaţilor cu privire la politici, proceduri și legi relevante, precum și referitor la modul în care să raporteze încălcările.

Şi pentru că a venit vorba despre raportarea încălcărilor, ar trebui să subliniez ideea potrivit căreia este necesar ca o companie să aibă un sistem de raportare, care să permită angajaților să devoaleze încălcările de orice natură survenite în cadrul organizaţiei, fără teama de represalii.

Este adevărat că în ultima vreme s-a pus preţ pe întocmirea unor politici și proceduri apte să protejeze avertizorii de integritate și să încurajeze raportarea încălcărilor. Astfel de măsuri pot ajuta organizaţia să se protejeze împotriva potențialelor pericole, cu toate că nu există nicio garanție că astfel de situaţii nu vor apărea. De aceea afirmam mai devreme că este important ca o companie să fie pregătită să răspundă prompt şi eficient în situaţia în care se confruntă cu astfel de cazuri.

Cum poate un avocat de drept penal să ajute o companie să dezvolte și să implementeze politici și proceduri interne pentru prevenirea faptelor din sfera dreptului penal?

R: Modalităţile în care un avocat de drept penal poate ajuta o companie sunt diverse. În primul rând, poate determina membri organizaţiei să înțeleagă riscurile legate de infracțiunile din sfera dreptului penal ce pot interveni în activitatea curentă a companiei, la pachet cu identificarea celor mai vulnerabile domenii din cadrul afacerii respective.

Apoi, poate ajuta compania să dezvolte politici, regulamente și proceduri interne, la care făceam trimitere anterior, astfel încât organizaţia să poată preveni, detecta și raporta săvârşirea unor infracțiuni din sfera dreptului penal. Politicile, regulamentele și procedurile despre care am făcut vorbire pot avea în vedere ansamblul aspectelor relevante ale afacerii, pornind de la relațiile cu clienții, partenerii de afaceri ori angajații, și ajungând la implementarea reglementărilor locale sau internaționale aplicabile domeniului respectiv.

Mai departe, avocatul de drept penal este capabil să ofere instruirea necesară angajaților organizaţiilor în vederea implementării programelor de conformitate, pentru a conferi certitudinea că politica, regulamentele și procedurile interne sunt respectate.

În plus, avocatul poate oferi sfaturi cu privire la identificarea și tratarea eventualelor încălcări ale politicii, regulamentului și procedurilor interne și poate ajuta compania să dezvolte strategii pentru a preveni eventualele încălcări ale normelor legale.

Nu în ultimul rând, un avocat de drept penal poate fi implicat în revizuirea și actualizarea periodică a politicilor, regulamentelor și procedurilor interne ale organizaţiei pentru a se asigura că acestea sunt în continuare eficiente și că organizaţia este în ton cu schimbările legislative din sfera dreptului penal.

Au aplicabilitate acordurile de cooperare judiciară în materia dreptului penal? Dacă răspunsul este afirmativ, cum crede echipa de avocați Hotca, Neagu, Sitaru și Asociații-SPARL că poate pune în aplicare strategiile necesare pentru soluționarea problemei juridice?

R: Într-adevăr, acordurile de cooperare judiciară în materie penală au o aplicabilitate vastă în procesul de soluționare a problemelor juridice între state. Aceste acorduri permit statelor să colaboreze și să-și ofere asistență reciprocă în investigarea, urmărirea și judecarea infracțiunilor transnaționale.

Printre acordurile de cooperare judiciară în materie penală se numără acordurile de extrădare, acordurile de transfer, acordurile de asistență judiciară reciprocă, acordurile de recunoaștere reciprocă a hotărârilor judecătorești, acordurile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și multe altele.

Pentru a pune în aplicare strategiile necesare pentru soluționarea problemelor juridice în cadrul acestor acorduri de cooperare judiciară, este important să se respecte prevederile acestora și să se comunice eficient și transparent cu autoritățile judiciare ale celorlalte state implicate. De asemenea, este important să se identifice și să se înțeleagă diferențele dintre sistemele judiciare ale fiecărui stat și să se adapteze abordările la specificul cazului.

În ceea ce ne privește, am fost solicitați în calitate de experți pentru explicarea legii penale române autorităților judiciare din state terțe, am fost implicați în numeroase dosare privind cereri de extrădare, executarea unor mandate europene de arestare, recunoașterea unor hotărâri străine și transferul unor persoane condamnate.

În concluzie, o bună colaborare și comunicare între autoritățile judiciare din diferite state este esențială pentru a asigura succesul soluționării problemelor juridice prin intermediul acordurilor de cooperare judiciară în materie penală, iar cunoașterea legislației în materie și a practicii instanțelor europene (CEDO, CJUE) este fundamentală pentru respectarea drepturilor tuturor părților implicate și obținerea unei soluții legale.

S-au îmbunătățit în ultima perioadă mecanismele preexistente ale autorităților de control fiscal?

R: O parte importantă a cauzelor ce sunt încredinţate societăţii noastre au ca punct de plecare zona fiscală. Mă refer, în principal, la speţele care vizează săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală.

Tocmai fiindcă am această perspectivă, îmi permit să remarc eforturile simțitoare depuse de către autoritățile de control fiscal în scopul îmbunătățirii mecanismelor de control, care sunt esențiale pentru asigurarea unui mediu concurențial echitabil în raport cu toți actorii economici, dar şi pentru protejarea veniturilor statului.

În concret, am remarcat că autorităţile mizează pe îmbunătățirea constantă a abilităților de monitorizare și de detectare a comportamentelor discutabile din punct de vedere fiscal, iar în acest sens, tehnologiile moderne de analiză a datelor au adus un plus activităților desfășurate de către organele fiscale. Astăzi, autoritățile fiscale au facilitatea de a utiliza mai multe tehnologii și instrumente digitale pentru a analiza mai eficient datele financiare și pentru a identifica mai ușor anomaliile ori comportamentele suspecte manifestate de unii contribuabili.

Pe de altă parte, am observat o dezvoltare a relaţiilor de cooperare cu alte autorități, împrejurare ce a maximizat capacitatea de urmărire și recuperare a veniturilor asupra cărora planează suspiciunea că au fost obținute nelegal, oferind totodată o mai mare siguranță că plata obligațiilor către stat nu este evitată prin diverse mijloace.

Nu în ultimul rând, consider că instituirea unor sisteme de avertizare anonime și de protecție a avertizorilor, cu toate neajunsurile prezentate până acum de legislația în materie, a permis obținerea unor informații mai greu accesibile şi a condus la identificarea unor potenţiale zone de risc.

Care este atitudinea Societății Hotca, Neagu, Sitaru și Asociații-SPARL față de etica și deontologia profesională și cum își asumă responsabilitatea socială?

R: Într-o societate care trebuie să se bazeze pe încredere și respect, etica, alături de deontologie, devin valori esențiale pentru a asigura integritatea și profesionalismul în toate domeniile de activitate.

Activând în domeniul avocaturii, consider că avem o responsabilitate mai mare în ceea ce privește etica și deontologia profesională în raport cu alți profesioniști. Îndrăznesc să afirm acest lucru fiindcă avocatura implică uneori luarea unor decizii care pot avea un impact major asupra vieții sau bunăstării indivizilor, astfel încât este necesară o atitudine foarte responsabilă și etică.

În ceea ce privește responsabilitatea socială, am observat că tot mai mulți profesioniști își asumă o astfel de responsabilitate, căpătând un rol activ în promovarea schimbării pozitive.

Analizând atitudinea abordată în cadrul societății noastre, consider că acordăm atenția care se cuvine eticii și deontologiei profesionale, respectând standardelor morale și valorile profesionale pe parcursul exercitării activității profesionale.

În decursul timpului, am pus preț pe regulile de conduită profesionale trasate nu doar din nevoia de a ne supune obligațiilor impuse prin acestea ci și din respect pentru colegii ori clienții noștri.

Totodată, ne-am depășit interesele proprii, implicându-ne în problemele sociale, activități caritabile și contribuind la îmbunătățirea calității societății, în general

Cum s-a înfățișat anul 2022 în fața dumneavoastră din punct de vedere al desfășurării activității profesionale?

R: Am putea spune că după impactul pandemiei COVID-19, anul 2022 a fost unul de reajustare și recalibrare pentru multe sectoare. Unele dintre acestea, cum ar fi tehnologia și e-commerce-ul, au continuat să înregistreze creșteri semnificative, în timp ce altele, cum ar fi turismul, au început să se redreseze, dar încă suferă, confruntându-se cu provocări semnificative.

Sitetizând, lumea a încercat să se adapteze la noile realități economice și sociale post-pandemice.

În altă ordine de idei, nu pot trece peste întrebarea dumneavoastră fără să remarc modificările semnificative apărute în aria dreptului penal ca urmare a pronunțării de către Curtea Constituțională și Înalta Curte de Casație și Justiție a unor decizii cu impact major asupra cauzelor aflate pe rolul parchetelor ori instanțelor dar și asupra unor cauze finalizate deja.

Având în vedere că în pandemie am arătat robustețe, pentru noi, anul 2022 a fost unul în care ne-am consolidat poziția în piață, ba chiar am căpătat ceva avantaj, prin atribuirea a noi mandate din partea clineţilor

HOTCA, NEAGU, SITARU & ASOCIAȚII este o societate de avocaţi care oferă o paletă largă de servicii juridice, la un nivel profesional foarte ridicat, bazându-se pe o echipă de avocaţi robustă, cu o bogată experienţă în activitatea juridică (prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca, conf. univ. dr. Norel Neagu, Cristina Hotca, Alexandru Sitaru, Pîrvan Alexandru, Bubatu Adrian-Andrei, Diana Negru și Marius Tite ș.a.)

PRINTRE ARIILE DE PRACTICĂ DIN MATERIE PENALĂ ÎN CARE ACTIVEAZĂ HNSA SE NUMĂRĂ:

–  Asistenţă juridică şi reprezentare în toate categoriile de cauze penale atât în ceea ce privește latura penală, cât și latura civilă

–  Consultanță juridică pentru prevenirea unor probleme de natură penală

–  Redactare cereri adresate CEDO

–  Extrădare și proceduri transnaționale

–  Protecţia victimelor infracţiunilor