Hotărâri ale Congresului Avocaților

Hotărârea Congresului avocaților nr. 01/26 iunie 2021 privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2020 și Congresul avocaților 2021)


Descarca fisiere DOCX / PDF

Hotărârea Congresului avocaților nr. 02/26 iunie 2021 privind aprobarea execuției bugetare a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) pentru anul 2020 și a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2021, precum și a mandatării Consiliului U.N.B.R. să aprobe proiectul de buget al U.N.B.R. pentru anul 2022


Descarca fisiere DOCX / PDF

Hotărârea Congresului avocaților nr. 03/26 iunie 2021 privind aprobarea execuției bugetare a Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.) pentru anul 2020 și a proiectului de buget pentru anul 2021, precum și a mandatării Consiliului U.N.B.R. să aprobe proiectul de buget pentru anul 2022


Descarca fisiere DOCX / PDF

Hotărârea Congresului avocaților nr. 04/26 iunie 2021 pentru validarea modificărilor și completărilor aduse Statutului profesiei de avocat și Statutului Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.), prin delegare de către Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) și mandatarea Consiliului U.N.B.R. să adopte, între Congrese, modificări și completări ale acestora


Descarca fisiere DOCX / PDF

02 iulie 2021

Hotărârea Congresului avocaților nr. 05/26 iunie 2021 privind completarea componenței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România


Descarca fisiere DOCX / PDF

Hotărârea Congresului avocaților nr. 06/26 iunie 2021 privind componența Comisiei Centrale de Disciplină


Descarca fisiere DOCX / PDF

Hotărârea Congresului avocaților nr. 07/26 iunie 2021 privind participarea UNBR la proiectul „Cartierul pentru justiție”


Descarca fisiere DOCX / PDF

Hotărârea Congresului avocaților nr. 08/26 iunie 2021 privind propunerile făcute în cadrul dezbaterilor Congresului, precum și materialele scrise transmise Congresului de delegații care au propus adoptarea de hotărâri, rezoluții, apeluri privitoare la modificarea directă de către Congres a unor acte cu caracter infra-parlamentar care intră în competența acestuia, dar și cu privire la modificarea/completarea unor acte normative


Descarca fisiere DOCX / PDF

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here