Hotărârea nr. 190 din 10-11 septembrie 2021 a Consiliului UNBR privind stabilirea condițiilor și cuantumului restituirii taxelor de examen de către candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2021

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 65 lit. i) din Legea nr. 51/1995
pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare (denumită în continuare Lege), şi ale art. 33 37 din Statutul
profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare
Statut),

Având în vedere prevederile art. 4 din Hotărârea nr. 84/1415.05.2021 Consiliului
U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire în profesie sesiunea septembrie
2021,

Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 1011 septembrie 2021, a dezbătut
problematica privind stabilirea condițiilor și cuantumului restituirii sumelor achitate cu titlu
de taxă de examen de către candidați, precum și măsurile privind repartizarea sumelor
încasate cu acest titlu, adoptând următoarea hotărâre: Download DOCX / PDF

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here