Hotărârea Consiliului UNBR privind stabilirea cuantumul restituirilor sumelor achitate cu titlu de taxă de examen, în vederea susținerii examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul INPPA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂRE nr. 26 / 04 octombrie 2019

privind stabilirea cuantumul restituirilor sumelor achitate cu titlu de taxă de examen, în vederea susținerii examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august 2019

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), convocat în ședință la data de 04 octombrie 2019,

Având în vedere prevederile art. 65 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 37 din Statutul profesiei de avocat, cu privire la validarea examenului de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice (în continuare examenul), sesiunea august 2019,

Ținând cont de art. 7 alin. (17) – (19) și art. 27 alin. (17) – (19) din Hotărârea nr. 462/ 05.06.2019 a Consiliului UNBR pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului și Hotărârea nr. 464 /05.06.2019 prin care se stabilește taxa de examen și modul de restituire a acesteia,  

Văzând Decizia nr. 5/23.08.2019 a Comisiei Permanente a UNBR privind validarea înscrierii la examen a candidaților care au depus cereri de înscriere la examen,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 05/04.10.2019 privind validarea examenului şi a rezultatelor acestuia, sesiunea august 2019,

DECIDE:

Art. 1 – (1) Se restituie integral suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care nu au depus la barou dosarul de înscriere la examen.

(2) Se restituie integral suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care au depus la barou dosarul de înscriere la examen și ale căror cereri de înscriere la examen nu au fost validate.

(3) Se restituie integral suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care au solicitat barourilor retragerea dosarului și restituirea taxei până la data de 27.08.2019, când au fost afișate listele finale ale candidaților la examen.

Art. 2 – Se restituie parțial (500 de lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care au solicitat barourilor retragerea dosarului și restituirea taxei, după data de 27.08.2019, când au fost afișate listele finale ale candidaților la examen. Diferența de 500 de lei va fi virată barourilor care au efectuat operațiunile de primire a cererilor de înscriere.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică barourilor, INPPA, care va duce la îndeplinire dispozițiile prezentei și se publică pe paginile de internet ale UNBR și INPPA.

CONSILIUL U.N.B.R.

 Download DOCX / PDF

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here