Hotărârea Consiliului UNBR nr. 325/2018 privind regulile de procedură și anexele la acestea, aferente Regulamentului de organizare și funcționare a Registrelor Naționale ale Avocaților Români.

Uniunea Națională a Barourilor din București a aprobat regulile de procedură și anexele la acestea, aferente Regulamentului de organizare și funcționare a Registrelor Naționale ale Avocaților Români prevăzute de art. 3 alin.(3) si art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51 /1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Registrele Naționale ale Avocaților Români se pun în funcțiune după 90 de zile de la data publicării hotărârii și vor funcționa în paralel cu cele ținute, în format hârtie, de fiecare formă de exercitare a profesiei de avocat. Consiliile Barourilor vor verifica si vor clarifica prin consultarea avocaților funcționarea Registrelor, iar eventualele propuneri de perfecționare a acestora se vor analiza până la împlinirea termenului prevăzut mai sus.

Taxa datorată de barouri pentru acoperirea cheltuielilor UNBR privind realizarea aplicației informatice, cheltuielile de dezvoltare ulterioară a acesteia, cheltuielile de exploatare și mentenanță precum și cheltuielile legate de infrastructura necesară funcționării aplicației este prevăzută în Anexa 2 a prezentei Hotărâri. Cuantumul maximal al taxelor ce se pot stabili de barou 2 pentru procesarea cererilor de cercetare a Registrelor în vederea eliberării de certificate sau înscrisuri, formulate de avocat, pentru uzul propriu sau al clientului, ori de către terți sunt stabilite în aceeași Anexă.

Barourile pot decide scutirea de taxa de procesare și cercetare, caz în care petentul va achita la barou numai taxa datorată UNBR.

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 325/2018 privind regulile de procedură și anexele la acestea, aferente Regulamentului de organizare și funcționare a Registrelor Naționale ale Avocaților Români.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here