Guvernul vrea sa interzica contractarea de servicii juridice de catre institutiile publice

Guvernul va interzice institutiilor publice, regiilor autonome si companiilor nationale sa mai contracteze servicii de consultanta si asistenta juridica daca dispun deja de personal propriu de specialitate, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta citat de Mediafax.

Exceptii de la interdictia de achizitionare a serviciilor juridice nu vor fi posibile decat cu acordul Guvernului sau al consiliilor locale si judetene. „In situatii temeinic justificate”, in care activitatile juridice de consultanta, asistenta sau reprezentare nu pot fi asigurate de catre personal de specialitate juridica angajat in aceste entitati, pot fi achizitionate servicii de aceasta natura numai cu aprobarea Guvernului, pentru autoritati centrale, regii autonome si companiile nationale, respectiv a Consiliilor locale sau judetene, pentru autoritatile si regiile locale, este unica exceptie acceptata de Executiv.

Documentul interzice autoritatilor si institutiilor publice ale administratiei publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiilor autonome care au in structura organizatorica personal propriu de specialitate juridica sa achizitioneze servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare.

Proiectul face parte dintr-o serie de masuri menite sa reuduca cheltuielile publice si mai obliga, printre altele, conducerea institutiilor publice centrale si locale, sa diminueze cu 30% cheltuielile de protocol si costurile cu deplasarile in strainatate, in semestrul al doilea al acestui an fata de cheltuielile aferente perioadei similare de anul trecut. Exceptie fac cheltuielile de protocol si cu deplasarile pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile, pentru participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, precum si cheltuielile cu deplasarile in strainatate ale politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care desfasoara misiuni in cadrul fortelor de mentinere a pacii.