Guvernul interzice institutiilor publice contractarea de servicii juridice

Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care va interzice institutiilor publice, regiilor autonome si companiilor nationale sa mai contracteze servicii de consultanta si asistenta juridica daca dispun deja de personal propriu de specialitate.

Aceeasi interdictie va fi valabila si in cazul contracetlor autoritatilor locale pentru servicii de audit public intern prestate de catre persoane fizice.

Exceptii de la interdictia de achizitionare a serviciilor juridice nu vor fi posibile decat cu acordul Guvernului sau al consiliilor locale si judetene. „In situatii temeinic justificate”, in care activitatile juridice de consultanta, asistenta sau reprezentare nu pot fi asigurate de catre personal de specialitate juridica angajat in aceste entitati, pot fi achizitionate servicii de aceasta natura numai cu aprobarea Guvernului, pentru autoritati centrale, regii autonome si companiile nationale, respectiv a Consiliilor locale sau judetene, pentru autoritatile si regiile locale, este unica exceptie acceptata de Executiv.

Documentul interzice autoritatilor si institutiilor publice ale administratiei publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiilor autonome care au in structura organizatorica personal propriu de specialitate juridica sa achizitioneze servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare.

Actul normativ face parte dintr-o serie de masuri menite sa reuduca cheltuielile publice.