Guvernul ataca CCR

Guvernul a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu privire la trei legi. Este vorba despre completarea Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si stabilirea unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si completarea legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea si completarea art. 6 alin 2 din Legea 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, dar si proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 188/1999, privind statutul functionarilor publici.

Guvernul a cerut Curtii Constitutionale exercitarea controlului de constitutionalitate asupra amendamentelor aduse legii privind statutul functionarilor publici.

„Unul dintre amendamentele adoptate la acest proiect de lege vizeaza reglementarea acordarii, pentru personalul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP), inclusiv demnitarii, a unui spor pentru risc si suprasolicitare neuropsihica de 50%, aplicat salariului de baza lunar, care face parte din acesta si care constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acorda in raport cu salariul de baza”, se arata intr-un comunicat de presa.

„Potrivit prevederilor art. 1 alin (2) din Lege, drepturile salariale ale personalului bugetar sunt si raman, in mod exclusiv, cele prevazute in Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Nici Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si nici legea anuala de salarizare nu reglementeaza posibilitatea acordarii sporului pentru risc si suprasolicitare neuropsihica de 50% pentru personalul ANFP, constituind, asadar, un drept salarial nou”, spune Guvernul.

Executivul mai spune ca in modificarile adoptate de Parlament nu se indica sursa de finantare si, potrivit articolului 138, alineatul 5 din Constitutie, nicio cheltuiala bugetara nu poate fi aprobata fara stabilirea sursei de finantare. „In acelasi sens, art 15. din Legea nr.500/ 2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, dispune ca ‘in cazul in care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative/masuri/politici a caror aplicare atrage micsorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, se va intocmi o fisa financiara”, arata Guvernul.

Guvernul are obiectii si asupra modificarilor, adoptate in plenul Camerei Deputatilor, aduse actelor normative si care dau posibilitatea Ministerului Sanatatii, ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie sa poata acorda personalului medical si de specialitate stimulente financiare lunare, in limita a doua salarii minime brute.

La fel este si in cazul autoritatilor administratiei publice locale, care pot si ele sa acorde stimulente financiare personalului medical.

„Drepturile salariale ale personalului bugetar sunt si raman, in mod exclusiv, cele prevazute in Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare”, se arata intr-un comunicat de presa.

Executivul a mai cerut Curtii si exercitarea controlului de constitutionalitate a dispozitiilor legate de legea privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, avand mai multe obiectii asupra unor articole ce au fost introduse in actul normativ si adoptate in plenul Camerei Deputatilor.

Guvenul face referire la articolul 19.1, care prevede acordarea catre personalul bugetar care poseda titlul stiintific de doctor a unui spor de 15% din salariul de baza, daca activitatea sa se desfasoara in domeniul pentru care a obtinut respectiva titulatura.

Executivul face referire si la articolul 37.1, care prevede o majorare de 10% a salariului pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si din cele aflate in coordonarea prim-ministrului si cele aflate sub controlul Parlamentului, in cazul in care fie sunt structuri nou infiintate, fie contractul colectiv de munca a expirat.