Guvernul a adoptat normele privind aplicarea votului prin corespondenta

Cetatenii romani cu drept de vot care au domiciliul in strainatate isi vor putea exercita dreptul electoral prin corespondenta incepand cu alegerile parlamentare din acest an, in conditiile in care Guvernul a adoptat joi o Hotarare privind aplicarea legii votului prin corespondenta. Acest subiect a fost atat pe lista de discutii a societatii civile cat si a Guvernului.

Actul normativ a fost adoptat de Executiv avand in vedere prevederile Legii 288/2015 privind votul prin corespondenţa, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor şi pentru organizarea şi funcţionarea Autoritaţii Electorale Permanente.

Executivul a stabilit modelele, dimensiunile si conditiile de realizare a documentelor necesare exercitarii dreptului de vot prin corespondenta, care sunt transmise alegatorului. Acestea sunt:

  1. Un plic exterior prevazut cu elemente de siguranţa care sa asigure sigilarea acestuia, in care vor fi introduse plicul interior şi certificatul de alegator;
  2. Un plic interior prevazut cu elemente de siguranţa care sa asigure sigilarea acestuia, in care vor fi introduse opţiunea sau opţiunile de vot, dupa caz. Plicul interior va conţine un autocolant cu menţiunea „VOTAT”, prevazut cu elemente de siguranţa stabilite. Alegatorul lipeşte autocolantul pe opţiunea acestuia din buletinul de vot prin corespondenţa;
  3. Certificatul de alegator ce cuprinde numele şi prenumele alegatorului, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa din strainatate, dupa caz, seria şi numarul actului de identitate, precum şi declaraţia pe proprie raspundere a alegatorului privind exercitarea in mod liber, direct şi secret a dreptului de vot, datata şi semnata olograf. In conţinutul declaraţiei se vor menţiona tipul şi data scrutinului.
  4. Instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot, in care se indica şi termenul in care alegatorul trebuie sa depuna la cutia poştala sau la oficiul poştal documentele prevazute mai sus, astfel incat acestea sa fie livrate biroului electoral competent, in termenul prevazut de lege;
  5. Buletinul de vot prin corespondenţa.

De asemenea, potrivit Legii privind votul prin corespondenta, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale va incheia cu Compania Naţionala „Poşta Romana” – S.A. contractul privind confecţionarea documentelor necesare exercitarii dreptului de vot prin corespondenţa şi a serviciilor poştale aferente procesului electoral.

Hotararea de Guvern adoptata stabileste tipurile de servicii şi produse poştale utilizate pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenţa la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor, avand in vedere doua fluxuri: plecari trimiteri postale din Romania si sosiri trimiteri postale in Romania.

Totodata, sunt stabilite tipurile de cheltuieli aferente votului prin corespondenţa, defalcate pe cele doua fluxuri mai sus mentionate, respectiv:

– cheltuielile generale pentru confectionarea materialelor;

– cheltuielile necesare asigurarii serviciilor postale internationale;

– cheltuielile necesare asigurarii serviciilor postale internationale pe fluxul de retur;

– cheltuieli pentru prelucrari ulterioare;

– cheltuieli cu timbre postale si pentru dotarea Biroului de Schimb International şi a Fabricii de timbre).

Actul normativ mai reglementeaza cuantumul indemnizaţiilor pentru activitatea membrilor birourilor electorale pentru votul prin corespondenţa si a personalului tehnic auxiliar al acestora. Astfel, presedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenţa si loctiitorul acestuia vor primi o indemnizaţie de 85 de lei pentru fiecare zi de activitate, iar membrii birourilor electorale si personalul tehnic auxiliar cate 65 de lei pentru fiecare zi de munca, informeaza gov.ro

Impactul financiar referitor la aplicarea dispozitiilor legale privind votul prin corespondenta nu poate fi estimat momentan deoarece depinde de numarul cererilor formulate de alegatorii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate privind inscrierea in Registrul electoral cu optiunea pentru votul prin corespondenta.