GUEST WRITER | Voicu & Filipescu Tax Advisers | Mădălina Gatu, Tax Manager | Ordonanța 29 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare publicată în MO 230/21.03.2020

Măsuri ce privesc Impozitele și taxele locale pentru anul 2020 – Art. V

Prima tranșă a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren și impozitului auto se poate achita pana la 30 iunie 2020 inclusiv (termenul anterior era 31 martie inclusiv).

Până la 30 iunie 2020 inclusiv se poate beneficia și de bonificația de 10% acordată pentru plata integrală a impozitelor amintite pentru anul 2020.

Măsuri ce privesc restructurarea obligațiilor bugetare conform Ordonanței 6/2019 – Art. VI

Termenul pentru notificarea intenției de restructurare a obligațiilor bugetare în baza Ordonanței 6/2019, se prelungește până la 31 iulie 2020 (de la 31 martie 2020), în timp ce solicitarea de restructurare se poate depune până la 30 octombrie 2020 (termenul anterior era 31 iulie 2020).

Obligațiile bugetare pentru care se poate solicita restructurarea conform Ordonanței 6/2019 sunt cele în cuantum mai mare sau egal cu 1 milion lei restante la data de 31 decembrie 2018 sau stabilite/declarate după această dată, dar aferente perioadelor fiscale de până la 31 decembrie 2018.

Măsuri privind obligații fiscale scadente după intrarea în vigoare a Ordonanței 29 – Art. VII

Pentru neachitarea obligațiilor fiscale scadente dupa intrarea în vigoare a Ordonanței 29 și până la expirarea termenul de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, nu se calculează și nu se datorează obligații accesorii (dobânzi și penalități de întârziere). Aceste obligații nu sunt considerate scadente în perioada menționată.

În perioada care curge până la 30 de zile după încetarea stării de urgență se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare (excepție de la această măsură o reprezintă creanțele bugetare rezultate în urma unor hotărâri judecătorești în materie penală). Suspendarea măsurilor de executare silită se va face fără alte formalități din partea organelor fiscale.

Măsuri privind impozitul pe profit stabilit anual cu plăti anticipate trimestriale – Art. VIII

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plăți anticipate din anul 2020 la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent, spre deosebire de reglementarea anterioară care prevedea că plățile anticipate se calculează la nivelul unei pătrimi din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent actualizat cu indicele prețurilor de consum.

Măsuri privind depunerea declarației privind beneficiarul real – Art. XI

Termenul pentru depunerea declarației privind beneficiarul real (în baza Legii 129/2019) se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea declarației. Termenul prevăzut anterior era de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare (declarația anuală), de la data intervenirii unei modificări ale datelor privind beneficiarul real, la înmatriculare sau în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii 129/2019.

Notă: Acesta este un material cu caracter informativ, menit să supună atenției destinatarului modificări legislative importante. Materialul include o descriere succintă a datelor prezentate, fără a reprezenta consultanță fiscală sau contabilă.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here