GUEST WRITER Suciu Popa: Modificări substanțiale în inființarea și funcționarea unor tipuri de societăți comerciale

Autor: Florin Grumeza, Associate Suciu Popa

În 06.10.2020 a fost adoptata Legea nr. 537/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii nr. 31/1990 privind societățile, forma finală a acesteia fiind trimisă spre promulgare.

Noua lege simplifica procedura privind transferului părților sociale, procedura vărsării capitalului social la momentul înființării societăților cu răspundere limitată, precum și o serie de proceduri administrative prevăzute de Legea 31/1990 a societăților, modificarile fiind cateva dar de substanta.

Prima modificarea importantă privește eliminarea, din conținutul art. 11 alin. (1) al Legii nr. 31/1990, a pragului minim de 200 de Lei pentru capitalul social al societăților cu răspundere limitată („SRL”), precum și a valorii minime de 10 Lei, aferentă unei părți sociale. Practic, noua reglementare impune doar obligativitatea divizării părților sociale ale unei SRL în părți sociale egale, fără a mai exista o valoare-prag în acest sens.

A doua modificare adusă de Legea nr. 537/2020 are în vedere simplificarea procedurii privind înmatricularea sau schimbarea sediului social al unei SRL, prevăzută în conținutul art. 17 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. Prin noua reglementare ce va intra in vigoare ulterior promulgarii si publicarii in Monitorul Oficial, se simplifică procedura înregistrării documentului care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului cu destinație de sediu social la organul fiscal din cadrul ANAF în a cărui circumscripție se situează acest imobil. În acest sens, noua modificare stabilește că procedura de înregistrare a documentului care atestă dreptul de proprietate a imobilului cu destinație de sediu social va fi realizată între Oficiul Registrului Comerțului și ANAF, fiind eliminată obligativitatea solicitantului de a efectua personal această înregistrare la organul fiscal.

A treia modificare privește eliminarea obligației SRL-urilor de a face dovada efectuării vărsămintelor privind capitalul social, la momentul înmatriculării în Registrul Comerțului. Practic, această modificare vine în completarea celei privind eliminarea pragului minim de 200 de Lei privind capitalul social, precum și a celei privind pragul minim de 10 Lei aferent valorii minime a unei părți sociale, simplificând procedurile privind înregistrarea și divizarea capitalului social al unei SRL.

Cea de-a patra modificare are în vedere efectele încălcării cerințelor legale de adoptare a hotărârilor asociaților privitoare la modificarea actului constitutiv, precum și procedura de opoziție împotriva acestor modificări, prevăzute în prezent conținutul art. 61 și art. 62 din Legea nr. 31/1990.

Astfel, sub un prim aspect, noua reglementare păstrează în vigoare posibilitatea creditorilor sociali sau a altor persoane prejudiciate prin modificarea actului constitutiv, de a formula o cerere de opoziție prin care să se solicite instanței obligarea societății sau a asociaților la repararea prejudiciului produs prin asemenea modificări. Cu toate acestea, noua reglementare  elimină aplicarea în acest caz a prevederilor art. 57 din Legea nr. 31/1990, care cenzurează în prezent posibilitatea instanței de a declara nulitatea hotărârii atacate dacă, până la momentul procesual al punerii concluziilor pe fond, cauza de nulitate a fost înlăturată.

Practic, noua reglementare conferă instanței posibilitatea de a constata nulitatea hotărârii asociaților prin care a fost modificat actul constitutiv și prin care a fost produs prejudiciul invocat, chiar dacă a fost înlăturată cauza nulității înainte de a se pune concluzii pe fond. În acest caz, conform noii reglementări, instanța se va raporta la existența cauzei de nulitate exclusiv în raport de momentul adoptării hotărârii de modificare a actului constitutiv, fiind irelevante eventualele modificări sau eliminări ulterioare a cauzei de nulitate.

Sub un al doilea aspect, au fost eliminate prevederile referitoare la posibilitatea solicitării, de către reclamanți, a suspendării hotărârilor atacate, prevăzută în prezent de art. 62 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. În acest sens, conform noii reglementări, procedura de opoziție împotriva hotărârilor asociaților nu mai oferă posibilitatea reclamanților de a solicita suspendarea acestora pe calea ordonanței președințiale, fiind înlăturate astfel prevederile anterioare care cenzurau aplicarea hotărârilor asociaților până la soluționarea definitivă a cauzei.

De asemenea, prin modificările acestui articol au fost actualizate și trimiterile făcute la dispozițiile vechiului cod de procedură civilă, sens în care acestea au fost actualizate și corelate cu prevederile Legii nr. 134/2010 privind noul Cod de procedură civilă.

Cea de-a cincea modificare, poate cea mai importantă din întreg conținutul noii reglementări, privește simplificarea procedurii privind cesiunea părților sociale ale unui SRL către persoane din afara societății. În actuala formă, cesiunea părților sociale către terti se poate realiza numai dacă aceasta a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social. Noua reglementare simplifică această procedură, oferind asociaților posibilitatea de a stabili, prin actul constitutiv, fie condiții de cvorum diferite, fie păstrarea procentului de trei pătrimi prevăzut în actuala reglementare. De asemenea, au fost abrogate alineatele 21 – 24 ale art. 202 din Legea nr. 31/1990, sens în care procedura de adoptare și transmitere a părților sociale către persoane din afara societății nu mai este supusă formalităților de menționare în Registrul Comerțului și de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

În fine, celelalte prevederi din noua reglementare privesc simplificarea procedurii de modificare a actului constitutiv, în cazul continuării SRL cu asociat unic, prin eliminarea obligației de a depune unele documente eliberate de Oficiul Registrului Comerțului. De asemenea, a fost simplificată și procedura dintre Ministerul Finanțelor Publice si Oficiul National al Registrului Comerțului privind transmiterea, în format electronic, a unor informații sau documente financiare aparținând societăților.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here