GUEST WRITER Suciu Popa: Ce se întamplă cu contractele bilaterale de vânzare-cumpărare a energiei electrice?

Autor: Noemi Șiman, Associate Suciu Popa în cadrul practicii de Energie și Resurse Naturale

În contextul unei puternice și susținute politici la nivel european în domeniul energiei curate, Consiliul a adoptat la data de 28 iunie 2021 Legea europeană a climei în vederea atingerii obiectivul privind neutralitatea din punct de vedere climatic până în 2050.

Această masură strategică nu și-a găsit inca ecoul la nivel național, unde diverse aspecte menite să atragă și să promoveze investițiile în domeniul energetic, în special în domeniul resurselor regenerabile, rămân în continuare nesoluționate.

Printre aceste aspecte se regăsește și regimul contractelor bilaterale de vânzare a energiei electrice, încheiate în afara pieței centralizate. Reamintim că prin intermediul Ordonanței de Urgență nr. 74/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (“OUG 74/2020”) a fost introdusă posibilitatea producătorilor de energie electrică de a încheia contracte bilaterale de vânzare a energiei electrice în afara pieței centralizate, la prețuri negociate, cu respectarea regulilor de concurență, pentru energia electrică provenită de la noi capacități energetice de producție, puse în funcțiune după data de 1 iunie 2020.

Deși excepția introdusă a ridicat anumite critici, aceasta a fost totuși recepționată cu entuziasm în rândul operatorilor economici. Totuși, acest elan a fost temperat încă din luna iunie a anului 2020, când Senatul, în calitate de primă cameră sesizată în vederea adoptării Proiectului de lege privind aprobarea OUG 74/2020, a eliminat posibilitatea încheierii contractelor bilaterale de vânzare a energiei electrice în afara pieței centralizate. Motivarea acestei eliminări a fost prezentată într-un mod succinct și vag în cadrul raportului întocmit de către Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse naturale “producătorii au primit un drept de care însă nu se bucură și partenerii lor de tranzacție (alții decât tot producătorii), adică acei participanți la piața care cumpară energia. Totodată nu este clar de ce prevederea se aplică doar pentru capacitățile de producție puse în funcțiune după 1 iunie 2020 și nici nu se precizează perioada pentru care această exceptare este valabilă.”

În urma adoptării de către Senat a acestei variante, atenția a fost îndreptată către Camera Deputaților, camera decizională în acest caz. Astfel, deși ziua de 28 iunie 2021 era menită să aducă schimbări și la nivel național, Comisia pentru industrii și servicii, desemnată pentru pregătirea raportului la nivelul Camerei Deputaților, a decis să amâne pregătirea acestui document în cadrul sedinței care a avut loc la această dată.

Această amânare poate produce o dezamăgire și mai mare având în vedere că la sfârșitul lunii iunie se va încheia prima sesiune parlamentară, iar Proiectul de Lege privind aprobarea OUG 74/2020 nu se regăsește înscris pe ordinea de zi pentru sedințele Camerei Deputaților din zilele de 28, 29 și 30 iunie. În această situație, rămâne de văzut dacă soarta contractelor bilaterale de vânzare a energiei electrice încheiate în afara pieței centralizate va fi decisă în cadrul unei eventuale sesiuni parlamentare extraordinare sau în toamna aceasta.

Pentru moment, rămân aplicabile dispozițiile favorabile instituite de OUG 74/2020, iar eventualele modificări legislative intervenite în cadrul procesului legislativ la nivel parlamentar vor produce, în mod normal, efecte doar pentru viitor. Mai mult decât atât, în cazul menținerii poziției actuale în cadrul Parlamentului, vor fi de asemenea de interes și măsurile adoptate în vederea gestionării efectelor produse de OUG 74/2020 până la acel moment.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here