GUEST WRITER | Enache Pirtea & Asociații | Simona Pirtea, Managing Partner și Cezara Șerban, Senior Associate: Acordarea certificatelor pentru situații de urgență

O veste mult așteptată de mediul de afaceri: A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2. Procedura de emitere a CSU reglementată prin acest ordin este una substanțial diferită față de cea propusă inițial în draftul de hotărâre de guvern care a circulat anterior în spațiul public.

Persoanele care pot solicita acordarea CSU

 • operatorii economici la care face referire OUG 30/2020, respectiv:
  • angajatorii care își întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate (art. XI alin. (2) lit. a din OUG 30/2020). In acest caz obtinerea CSU este o conditie necesara pentru decontarea indemnizațiilor acordate pentru somaj tehnic;
  • angajatorii care reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, care nu au capacitatea financiară de achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor si care înregistrează o diminuare a încasărilor cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 (art. XI alin. (2) lit b și alin. (3) din OUG 30/2020). In acest caz, obtinerea CSU nu este necesara pentru plata indemnizatiilor pentru somaj tehnic, fiind suficientă completarea unei declarații pe proprie răspundere. De asemenea, dovada scăderii încasărilor cu minim 25% poate fi făcută și cu CSU Tip 2 (Galben)
  • alți profesioniști care nu au calitatea de angajatori şi care întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii pe perioada stării de urgenţă (art. XV din OUG 30/2020). Aceste persoane beneficiaza de o indemnizaţie egală cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit pentru anul 2020. Întrucât la acest moment nu este reglementată procedura pentru acordarea acestei indemnizații, rămâne de văzut dacă obținerea CSU va fi una dintre condițiile necesare în acest scop.
 • operatorii economici la care face referire OUG 29/2020, respectiv:
  • întreprinderile mici și mijlocii care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă (art. X alin. (1) din OUG 29/2020). Obținerea CSU este necesară pentru a putea beneficia de amanarea la plata serviciilor de utilități și a chiriei pentru imobilele cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.
  • întreprinderile mici și mijlocii, altele decat cele amintite anterior (art. X alin. (2) din OUG 29/2020). Obținerea CSU ar putea fi utilă ca mijloc de probă în invocarea forței majore sau a impreviziunii în raporturile contractuale;
  • profesii care îndeplinesc servicii de interes public (forme de exercitare a profesiilor de notar public, avocat, executor judecătoresc) a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice (art. X alin. (3) din OUG 29/2020). Obținerea CSU este necesară pentru a putea beneficia de amânarea la plata serviciilor de utilități și a chiriei pentru imobilele cu destinație de sediu social si de sedii secundare, cu mențiunea că vor fi reglementate prin hotărâre de guvern criteriile pe baza cărora vor fi stabiliți beneficiarii acestei măsuri;
  • cabinetele medicilor de familie şi cabinetele stomatologice în care îşi desfăşoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice (art. X alin. (9) din OUG 29/2020). Obținerea CSU este necesară pentru a putea beneficia de amânarea la plata serviciilor de utilități și a chiriei pentru imobilele cu destinație de sediu social si de sedii secundare, cu mențiunea că vor fi reglementate prin hotărâre de guvern criteriile pe baza cărora vor fi stabiliți beneficiarii acestei măsuri;
  • federaţiile sportive naţionale şi cluburile sportive care deţin certificat de identitate sportivă şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice (art. X alin. (10) din OUG 29/2020). Obținerea CSU este necesară pentru a putea beneficia de amânarea la plata serviciilor de utilități și a chiriei pentru imobilele cu destinație de sediu social si de sedii secundare, cu mențiunea că vor fi reglementate prin hotărâre de guvern criteriile pe baza cărora vor fi stabiliți beneficiarii acestei măsuri.
 • alți operatori economici menționați in cadrul unor alte acte normative ce vor fi adoptate pentru acordarea unor noi masuri în contextul stării de urgență

Tipurile de CSU care pot fi obținute

 • TIP 1 (ALBATRU) – atestă întreruperea totală sau parțială a activității ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente
 • TIP 2 (GALBEN) – atestă o diminuare a activității în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de CSU.

Cum pot fi utilizate CSU?

 • pentru a beneficia de măsurile prevăzute în OUG 29/2020, OUG 30/2020 sau în alte acte normative, acolo unde legiuitorul stabilește necesitatea obținerii acestui certificat;
 • în relațiile cu partenerii contractuali, ca mijloc de probă în invocarea forței majore sau a impreviziunii;

Aspecte procedurale privind emiterea CSU

 • procedura este exclusiv electronică, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, care va fi funcțională în termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a ordinului privind acordarea CSU;
 • CSU se acordă exclusiv în baza unor documente și informații privind datele de identificare și respectiv a unei declarații pe proprie răspundere conform modelului prevăzut în Anexa 3 la ordin, care să ateste că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitate și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de CSU solicitat;
 • documentele încărcate în platformă vor fi semnate electronic de către solicitant sau în lipsă, de către un împuternicit al acestuia;
 • solicitarea CSU este posibilă exclusiv pe perioada stării de urgență;
 • verificarea validității unui CSU se poate face de către orice persoană interesată pe platforma dedicată, iar verificarea documentelor care au stat la baza completării declarației pe proprie răspundere se poate face de către organele de abilitate, în cadrul acțiunilor de inspecție și control.

CSU sau Aviz de forță majoră?

Procedura emiterii CSU este una distinctă de cea privind avizarea cazului de forță majoră de către Camera de Comerț și Industrie a României, existând atât similitudini, cât și diferențe între cele două tipuri de proceduri.

Astfel, cele mai importante diferențe dintre cele două tipuri de documente se referă la:

CSU Avizul de forță majoră
solicitanți operatorii economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei COVID-19, operatori la care fac referire actele normative ce reglementează măsuri acordate în contextul stării de urgență

 

orice persoană ale cărei obligații dintr-un anumit contract au devenit imposibil de executat din pricina unui caz de forță majoră
scop necesar pentru obținerea unor facilități/măsuri de sprijin prevăzute de actele normative ce reglementează măsuri acordate în contextul stării de urgență;

util ca mijloc de probă în invocarea forței majore/impreviziunii în relația cu partenerii contractuali

 

necesar sau util (în funcție de prevederile contractuale) ca mijloc de probă în sprijinul argumentării existenței unui caz de forță majoră, exclusiv în legătură cu contractul pentru care a fost solicitat
tarif gratuit 500 EUR+TVA
organul emitent Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri Camera de Comerț și Industrie a României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here