GUEST WRITER NNDKP: Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei vs. producătorii români de gaze naturale: reglementarea indirectă a prețului gazelor naturale pe piața angro

Material realizat de Ruxandra Bologa, Partener și unul dintre coordonatorii practicii de Energie și Resurse Naturale & Raluca Gabor, Asociat Senior, Energie și Resurse Naturale

Fixarea prețului gazelor naturale, direct sau indirect, este deja o tradiție în România iar anul 2020 nu a făcut excepție de la această regulă.

Deși la începutul acestui an Guvernul le-a oferit producătorilor o rază de speranță prin stabilirea unei noi date de încetare a obligației de a vinde gaze naturale cu 68 RON/MWh (aplicabilă pentru gazele naturale vândute pentru acoperirea consumului clienților casnici și al producătorilor de energie termică), se pare că veștile bune nu țin mult – în acest caz, nici măcar până la încetarea aplicabilității prețului de 68 RON/MWh.

La data de 19 mai 2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei („ANRE”) a publicat, în Monitorul Oficial, Ordinul nr. 79/2020 privind obligația de a oferta gaze naturale pe piețele centralizate din România („Ordinul 79/2020”).

Potrivit Ordinului 79/2020, producătorii de gaze naturale a căror producție anuală depășește 3.000.000 MWh au obligația să oferteze 30% din producția aferentă anului 2019 pe piețe centralizate din România conform unui calendar prestabilit. Această obligație va fi aplicabilă în perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2022, iar cantitățile exacte ce trebuie ofertate lunar pe platformele dublu competitive ale operatorilor piețelor centralizate au fost deja calculate și sunt incluse în anexa la Ordinul 79/2020. Cantitatea totală de gaze naturale care face obiectul acestei obligații este de 61.094.535 MWh.

Deghizată sub forma unor reguli pentru îndeplinirea obligației existente de piață centralizată a producătorilor de gaze naturale, Ordinul 79/2020 instituie de asemenea și obligația ca ofertele de vânzare introduse să respecte prețul maxim de pornire calculat și publicat de ANRE după cum urmează:

a) Pentru perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2020, prețul maxim de vânzare va fi egal cu 95% din totalul a (i) 20% din ultimul preț de decontare publicat de Central European Gas Hub AG (CEGH) pentru produsul ofertat și (ii) 80% din prețul mediu ponderat al produselor similare înregistrat la nivel național în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare sesiunilor de licitație;

b) Pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2022, prețul maxim de vânzare va fi egal cu 95% din prețul mediu ponderat al produselor similare înregistrat pe piețele centralizate în România în ultimele 6 luni anterioare sesiunii de licitație.

Prin urmare, în ciuda faptului că la începutul acestui an Guvernul a decis să elimine prețurile reglementate pentru producători începând cu 1 iulie 2020 (ca urmare a intervenției Comisiei Europene), Ordinul 79/2020 impune un nou preț reglementat pentru o parte din gazele naturale românești, preț care va fi aplicabil după această dată. Măsurile astfel adoptate nu sunt compatibile cu legislația Uniunii Europene și nici își regăsesc suportul în legislația primară.

Pe de altă parte, tot începând cu data de 1 iulie 2020, vor fi eliminate prețurile reglementate pentru consumatorii casnici, furnizorii având astfel posibilitatea de a negocia liber prețul gazelor naturale cu această categorie de consumatori.