GUEST WRITER Miruna Suciu, Managing Partner Suciu Popa: Proiect de act normativ privind forma simplificată pentru eșalonarea la plata obligațiilor fiscale

În continuarea măsurilor adoptate pentru companiile afectate de criza Covid-19, Guvernul României a emis un proiect nou de ordonanță de urgență privind măsuri fiscale suplimentare, proiect aflat în aceste zile în dezbatere publică.

Proiectul ordonanței prevede o formă simplificată de eșalonare a plăților bugetare, astfel încât societăților afectate li se va acorda o perioadă de 12 luni în care obligațiile fiscale acumulate în perioada 16 martie 2020 – 25 octombrie 2020 vor fi amânate de la plată.

Condiția principală pentru contribuabili de a beneficia de această măsură este să nu fi înregistrat datorii până la data de 16 martie 2020 (momentul instituirii stării de urgență), astfel încât acestea să fie considerate „buni platnici”.

În conformitate cu prevederile proiectului, amenzile de orice fel administrate de organul fiscal sau alte înscrisuri ce sunt considerate titluri executorii sunt asimilate obligațiilor fiscale și, prin urmare, pot face obiectul eșalonării la plată.

Programul de eșalonare nu se va aplica obligațiilor mai mici de 500 RON (pentru persoane fizice) sau de 5.000 RON (pentru persoane juridice).

Forma simplificată presupune ca societățile afectate să depună o cerere la organul fiscal competent, la care pot atașa un grafic de eșalonare cuprinzând rate in/egale. Aceste cereri vor trebui depuse până la data de 15 decembrie 2020, sub sancțiunea decăderii.

Respectarea graficului de plata va fi obligatorie. Totuși, aplicanții pot depune o singură dată o cerere la organul fiscal competent în vederea modificării deciziei fiscale prin care s-a acordat eșalonarea la plată. În acest caz, aplicantul poate să introducă și alte obligații fiscale în graficul de eșalonare ori poate modifica scadența/cuantumul ratelor.

Organul fiscal este obligat ca în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de către aplicant să emită decizia de eșalonare, respectiv respingere.

Ulterior aplicării pentru eșalonare si emiterii deciziei de către organul fiscal, vor trebui efectuate plățile referitoare la toate obligațiile fiscale născute după emiterea deciziei. Proiectul prevede, totuși, o excepție cu privire la această obligație cu privire la societățile care se află în prezent în etapa inspecției fiscale. Așadar, obligațiile fiscale suplimentare ce vor fi stabilite ca urmare a inspecției fiscale vor putea fi incluse în graficul de eșalonare.

În cazul intârzierii la plata unei rate, organul fiscal va aplica o penalitate de 5% la suma rămasă de plată. Valabilitea eșalonării la plată se poate pierde dacă aplicantul nu efectuează plățile ratelor după aprobarea programului simplificat.

Proiectul de ordonanță mai prevede și posibilitatea renunțarii la eșalonare. În acest caz, obligaţiile fiscale rămase din eşalonare vor trebui achitate până la data renunțării.

Proiectul mai prevede faptul că, după emiterea deciziei de reeșalonare, toate procedurile de executare silită cu privire la obligațiile fiscale ce fac obliectul eșalonării se suspendă. Organul fiscal va comunica decizia către toate instituțiile bancare la care aplicantul deține active. Rezultă că, urmare a acestei comunicări, măsurile de indisponibilizare cu privire la aceste active vor fi ridicate în mod automat. O obligație suplimentară prevăzută în proiect este totuși aceea că aplicantul va putea dispune de aceste active numai pentru achitarea obligațiilor fiscale și/sau a drepturilor salariale.

În ceea ce privește segmentul HORECA, proiectul de OUG prevede o amânare la plată a obligațiilor fiscale până la data de 31 decembrie 2020. Ieri, 21 octombrie 2020, Ministerul Finantelor a anuntat ca ia in calcul amanarea platii taxelor, pentru toate companiile, pana la 25 decembrie 2020.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here