GUEST WRITER JGV & Asociații: Falimentul City Insurance SA. Posibilitățile de care dispun creditorii de asigurări urmare a producerii riscurilor acoperite de polițe emise de City Insurance SA

Autor: Andrea KovacsManaging Associate – JGV & Asociații

Context

Prin Decizia nr. 1148 din 17 septembrie 2021 publicată în Monitorul Oficial nr. 921 din 27 septembrie 2021 Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis retragerea autorizației de funcționare a Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA. Urmare a constatatării existenței indiciilor stării de insolvență și a imposibilității de redresare a societății, ASF a dispus predarea evidenței contractelor de asigurare în vigoare în momentul retragerii autorizației de funcționare către Fondul de garantare a asiguraților, fixându-se un termen de 30 de zile pentru această operațiune.

Dintre cele 8 fapte contravenționale constatate și descrise pe larg în decizia invocată, amintim cele legate de asigurările RCA obligatorii, în condițiile în care asistăm la falimentul celui mai mare asigurător din acest segment de piață, cu o cotă de 46,34 % în primul trimestru din 2021.

S-a constatat astfel că la City cea mai bună estimare a rezervei de daună la 31.03.2021 pentru produsul RCA România a fost subestimată cu cel puțin 77 milioane de lei, fiind încălcate prevederile art. 53  alin (1) și ale art. 54 alin (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare. Apoi, societatea a înregistrat în Bilanțul de solvabilitate II sume recuperabile din reasigurare de 92 % în afara condițiilor contractelor de reasigurare, care erau în fapt de numai 80% pentru RCA intern.

S-a mai constatat că din octombrie 2020 City nu și-a mai desemnat reprezentanți de despăgubiri pe teritoriul statelor membre UE sau a altor state față de care România are această obligație, avizările de daune fiind primite direct prin intermediul birourilor de Carte verde din spațiul european. Preluarea activității de gestiune a daunelor în afara teritoriului României de către Birourile externe din 2020, neplata în termen a cererilor de rambursare încă din 2019 împreună cu creșterea substanțială a cererilor de rambursare sau de chemare în garanție a BAAR  ( în anul 2020 BAAR a înregistrat 75% din totalul acestor cereri la nivelul întregului Sistem Carte verde, dintre acestea 97% erau aferente City Insurance SA) a generat și un deficit de imagine al pieței de asigurări din România la nivel european.

Poate cea mai gravă dintre faptele constatate este că City Insurance SA nu a constituit și nu a menținut rezerva de daune avizate în conformitate cu cadrul legal aplicabil. Astfel, valorile rezervelor de daună în cazul daunelor morale RCA intern au fost stabilite în 2020 ținând cont de nivelul despăgubirilor morale (pentru vătămări corporale și decese) plătite de societate în perioada 2015-2017, atât în cazul dosarelor procesuale cât și în cazul dosarelor soluționate pe cale amiabilă.

Din verificarea prin sondaj de către inspectorii ASF a 98 soluții pronunțate de instanțe numai în cazul  dosarelor cu vătămări corporale, aflate în soldul rezervei de daune avizate la data de 31.03.2021 a rezultat că valoarea despăgubirilor stabilite prin hotărâri judecătorești a fost mai mare cu 4.771.000 lei față de valoarea rezervei constituite de societate pe baza procedurii interne amintite. Astfel, pentru dosarele din categoria vătămărilor corporale (RCA intern) inspectorii ASF au constatat că rezerva de daune la City a fost subevaluată cu cel puțin   101,5 milioane lei.

S-a mai reținut faptul că societatea a achitat cu întârziere despăguburile datorate persoanelor prejudiciate, că nu a achitat penalitățile de întârziere cuvenite acestora sau pur și simplu nu a înregistrat în evidențele societății un număr semnificativ de cereri de despăgubire.

Posibilitățile de care dispun persoanele păgubite în accidente produse de autovehicule asigurate la City Insurance SA

Trebuie precizat faptul că polițele City Insurance SA emise înainte de retragerea autorizației de funcționare sunt valabile și produc efecte juridice și în faliment, cu excepția situațiilor în care titularii acestora au denunțat contractele RCA analizate. Consecutiv, în patrimoniul persoanelor prejudiciate prin producerea riscurilor acoperite printr-o poliță City  valabilă se nasc drepturi de creanță și în faliment.

În noua realitate a lipsei fondurilor disponibile la asigurător, soluționarea pe cale amiabilă a dosarelor de daună este posibilă numai de către Fondul de garantare a asiguraților (FGA), schemă de garantare în domeniul asigurărilor, înființat prin lege pentru protejarea creditorilor de consecințele insolvenței unui asigurător.

Din nefericire legiuitorul nu a fixat un termen în care FGA trebuie să răspundă solicitărilor persoanelor păgubite prin producerea riscurilor asigurate la entități falite. În practică au fost numeroase situațiile în care deciziile FGA a fost comunicate cu mari întârzieri, lipsa unui termen defipt de lege generând o lipsă vădită de predictibilitate în astfel de cauze. Cu titlu de exemplu menționăm soarta dosarului 153804/RCA/B/10645 format în urma unei solicitări din decembrie 2015 după falimentul Astra Asigurări, decizia FGA fiind emisă abia în ianuarie 2020.

Un alt inconvenient major este reprezentat de stabilirea competenței exclusive a instanțelor din București pentru judecarea contestațiilor la deciziile FGA, indiferent de domiciliul petenților. Aceștia sunt obligați să suporte cheltuieli nejustificat de mari cu deplasările la instanță, situația fiind vădit discriminatorie pentru cei care domiciliază la sute de kilometri de capitală.

Apoi, în anumite situații persoanele vătămate se pot constitui părți civile în dosarele penale  formate urmare a accidentelor rutiere, în vederea recuperării prejudiciilor suferite. Chemat a stabili dacă FGA are calitate în dosarele penale în care creditorii de asigurări se constituie părți civile și solicită plata despăgubirilor morale și materiale suferite prin accidente produse de autovehicule asigurate la societăți aflate în faliment, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că această entitate nu are calitate de persoană responsabilă civilmente, urmând să stea în instanță numai asigurătorul falit prin lichidator judiciar.

După cum am arătat în precedent, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare, City Insurance SA a fost obligat  ca în 30 de zile să predea către FGA evidența contractelor de asigurare în vigoare, evidența completă a dosarelor de daună dar și evidențele tehnico-operative și contabile aferente acestor contracte și dosare, în vederea publicării listei potențialolor creditori de asigurări.

Concomitent, City Insurance SA a fost obligată să-și notifice asigurații atât cu privire la posibilitatea de a denunța contractele de asigurare cât și cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare achitate în cadrul contractelor, proporțional cu perioada cuprinsă între momentul denunțării și cel al expirării duratei de valabilitate a contractelor.

Ulterior, prin OUG 102 din 22 septembrie 2021 a fost modificată Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților în mai multe privințe. Amintim aici faptul că plafonul de garantare a fost majorat de la 450.000 lei la 500.000 lei pe un creditor de asigurare, sumă infima dacă ne gândim că din păcate accidentele rutiere pot duce de multe ori la schimbarea drastică a  vieții persoanelor vătămate, fie că vorbim despre victime directe paralizate sau cu membre amputate, fie dacă ne gândim la victime indirecte, care își pierd mai mulți aparținători în același eveniment.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here