GUEST WRITER Iordăchescu & Asociații: Confirmarea de către procuror a efectuării în continuare a urmăririi penale. Natura juridică a termenului de 3 zile prevăzut de articolul 305 alineat (3) din Codul de procedură penală

Autor: Ioana Anițulesei, avocat

Confirmarea de către procuror a efectuării în continuare a urmăririi penale. Natura juridică a termenului de 3 zile prevăzut de articolul 305 alineat (3) din Codul de procedură penală, în Revista Penalmente Relevant nr. 2/2020.

,,Deoarece s-a constatat de către puterea executivă o lipsă de celeritate în desfășurarea proceselor penale, în general, dispozițiile amintite au fost modificate în sensul recunoașterii organelor de cercetare penală ca organe apte/competente să emită ordonanța privind efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect, cu condiția ca procurorul care supraveghează activitățile de urmărire penală, în urma examinării materialului probator, să confirme sau să infirme ordonanța celui dintâi, în termen de 3 zile de la data emiterii acesteia.

Printre altele, modificarea legislativă s-a impus față de necesitatea ,,transpunerii unor acte comunitare cu impact atât asupra dreptului substanţial penal, cât şi asupra dreptului procesual penal– prin sporirea garanţiilor oferite în cadrul procedurilorjudiciare, faţă de unele directive existând de altfel proceduride infringement aflate în fază avansată”, printre care și Directiva 2012/13/UE din data de 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale.

În acest context, precizăm faptul că Directiva 2012/13/UE din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale prevede la art. 6 alin. (1) faptul că ,,Statele membre se asigură că persoanele suspectate sau acuzate primesc informaţii cu privire la fapta penală de a cărei comitere acestea sunt suspectate sau acuzate. Informaţiile respective se furnizează cu promptitudine şi cu detaliile necesare pentru a se putea garanta caracterul echitabil al procedurilor şi exercitarea efectivă a dreptului la apărare.”

Pornind de la aspectele pe care le-am precizat mai sus, ne propunem ca în cele ce urmează să analizăm natura juridică a termenului de 3 zile prevăzut de dispozițiile art. 305 alin. (3) din Codul de procedură penală, făcând o trecere în revistă a opiniilor emise în practica judiciară, pentru ca, în final, să prezentăm argumentele care validează teza conform căreia acesta este un termen imperativ apt să genereze implicații practice decisive în cadrul procesului penal, sancțiunea care intervine în cazul încălcării acestui termen fiind nulitatea absolută.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here