GUEST WRITER Iordăchescu & Asociații: Ce se întâmplă cu persoanele care au încheiat contracte de asigurare cu City Insurance?

Călin Haiduc, Avocat Iordăchescu & Asociații

City Insurance intră în procedura falimentului

Autoritatea de Supraveghere Financiară (sau „ASF”) a anunțat printr-un comunicat de presă emis vineri, 17 septembrie 2021, că a luat decizia de a retrage autorizația de funcționare a Societății Asigurare – Reasigurare City Insurance SA (sau „City Insurance”) în conformitate cu dispozițiile art. 110 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare (în continuare „Legea nr. 237/2015”), precum și de a promova cererea privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acestei societăți, conform dispozițiilor art. 249 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și insolvență (în continuare „Legea nr. 85/2014”).

Începând cu anul 2017, City Insurance a înregistrat o creștere semnificativă la nivelul persoanelor asigurate, preluând o foarte mare parte dintre dintre clienții societății Astra Asigurări. Aceasta deoarece, în cursul anului 2016 societatea Astra Asigurări a intrat, de asemenea, în faliment.

La momentul de față societatea City Insurance este liderul de piață în domeniul asigurărilor de răspundere civilă auto (sau „RCA”), astfel că un număr de peste 3 milioane de persoane au ales să încheie cu această societate un contract de asigurare.

Decizia ASF vine ca urmare a faptului că City Insurance nu a dus la îndeplinire măsurile dispuse în sarcina societății prin Decizia nr. 715 din 3 iunie 2021 a ASF. În concret, societatea nu a făcut dovada documentată a modului în care aceasta va deține permanent fonduri permanent fonduri proprii eligibile pentru a acoperi cerința de capital și solvabilitate (SCR) și cerința de capital minim (MCR). De altfel, societatea nu deține nici în prezent fonduri proprii de bază eligibile să acopere pragul absolut al MCR, valoarea SCR calculată și valoarea MCR calculată.

Cu alte cuvinte, City Insurance nu poate face dovada ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse în sarcina societății de către ASF, măsuri care reprezintă, în fapt, condiții esențiale ale autorizării unei societăți de asigurare – reasigurare conform dispozițiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 237/2015.

Ce se întâmplă cu persoanele care au încheiat contracte de asigurare cu City Insurance?

Procedura falimentului societății City Insurance se va desfășura, cel mai probabil, similar procedurii falimentului la care a fost supusă societatea Astra Asigurări în cursul anului 2016.

Astfel, persoanele care sunt parte a unui contract de asigurare încheiat cu City Insurance și care se află în derulare, vor avea posibilitatea de a denunța unilateral acest contract și de a solicita Fondului de Garantare a Asiguraților (sau „FGA”) restituirea contravalorii primei de asigurare aferente perioadei denunțate.

Spre exemplu, dacă ați încheiat un contract de asigurare cu City Insurance pe o durată de 1 an și ați beneficiat de calitatea de asigurat pentru o perioadă de 6 luni din acel an, veți putea denunța unilateral contractul de asigurare și veți putea solicita FGA plata sumei reprezentând 50% din prima de asigurare plătită la momentul încheierii contractului.

În ceea ce privește plata despăgubirilor ce se cuvin persoanelor prejudiciate și care ar fi trebuit să se realizeze de către City Insurance, aceste plăți for fi efectuate de către FGA. Conform dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților (în continuare „Legea nr. 213/2015”) „Fondul (FGA) asigură efectuarea plăţii indemnizaţiilor/despăgubirilor din disponibilităţile sale, către creditorii de asigurări, potrivit condiţiilor şi plafonului de garantare stabilite de prezenta lege”.

Drept urmare, persoanele prejudiciat vor transmite cererile de despăgubire către FGA spre soluționare, și nu societății City Insurance. Totuși, procedura de soluționare cererilor și de acordare a despăgubirilor va fi una de durată, având în vedere numărul de dosare de daună rămase nesoluționate la momentul intrării în faliment. Astfel, în timp ce în cazul societății Astra Asigurări a rămas un număr de aproximativ 60.000 – 70.000 de dosare de daună nesoluționate, se preconizează că, în cazul societății City Insurance, numărul dosarelor de daună nesoluționate este cuprins între 100.000 și 150.000.

Nu în ultimul rând, trebuie precizat faptul că în cazul soluționării cererii de despăgubiri de către FGA, cuantumul maxim al despăgubirilor ce pot fi acordate este de 450.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 213/2015.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here