GUEST WRITER Iordăchescu & Asociații | Av. Ioana Zorilă: Modalitatea de aplicare a măsurilor carantinei și izolării

Aspecte relevante privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, prevăzute în Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1309/2020

În data de 22.07.2020, a fost publicat în Monitorul Oficial, Ordinul nr. 1309 din data de 12.07.2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV2, cuprinse în Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic.

Carantina persoanelor

Astfel, în ceea ce privește carantina persoanelor, art. 2 alin. (1) din cuprinsul Ordinului nr. 1309/2020 prevede că măsura se impune în condițiile pandemiei de COVID-19 pentru:

a) persoanele care au intrat în contact direct cu persoane sau cel puțin cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2, prin testare cu metoda RT-PCR;

b) persoanele care sosesc din țări și/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, țări și/sau zone stabilite de către INSP în condițiile legii;

Carantina persoanelor prevăzute la alin. (1) se realizează după caz, la domiciliul persoanei carantinate, la o locație declarată de aceasta sau în spații special desemnate de către autoritățile competente. Această din urmă situație fiind dispusă în situația în care persoana pentru care se instituie măsura declară pe propria răspundere că nu își pot asigura condițiile de separare fizică la domiciliu sau la locația declarată de aceasta, persoana refuză măsura de carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceasta, ori în cazul nerespectării măsurii, deși a consimțit-o anterior la data instituirii măsurii.

În situațiile expuse, medicul curant sau organele de control, recomandă, iar reprezentantul DSP decide carantinarea persoanei în spațiul special desemnat de autorități, dacă aceștia constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară. Medicul curant va informa în maximum 2 ore DSP, care confirmă sau infirmă măsura, prin decizie motivată cu caracter individual. Decizia în cauză se emite în cel mult 8 ore de la informarea făcută de medicul curant sau de către organele de control și se comunică de îndată persoanei interesate.

Până la comunicarea deciziei prin care se confirmă sau infirmă măsura carantinării, persoana în cauză nu poate părăsi domiciliul, locația declarată pentru carantină, ori spațiul special desemnat de autorități, fără încuviințarea medicului sau a reprezentantului DSP.

Carantina zonală

Raportat la măsura carantinei zonale, potrivit art. 3 din Ordinul nr. 1309/2020, aceasta se dispune în condițiile art. 12 din Legea nr. 136/2020 atunci când, în baza evaluării, se constată că riscul răspândirii infecției în comunitate nu poate fi controlat prin alte metode, iar procentul persoanelor infectate depășește pragul stabilit de INSP.

Dintre cele mai importante criterii utilizate în vederea instituirii măsurii carantinei zonale amintim:

1. trend crescător pentru ultimele 14 zile;

2. rata de infectare peste nivelul de alertă (3 cazuri/1.000 de locuitori);

3. ponderea majoritară a cazurilor în cadrul comunității față de focarele înregistrate în comunității închise (centre rezidențiale, unități sanitare);

4. ponderea populației în vârstă de 65 de ani și peste, atât în localitate, cât și în zonele rurale ale județului;

5. personal insuficient pentru desfășurarea anchetelor epidemiologice în cadrul DSP, în raport cu numărul cazurilor confirmate;

6. personal sanitar insuficient in spitale care asigură asistența medicală pacienților suspecți/confirmați cu COVID-19 (focare în rândul personalului medico sanitar), dotare insuficientă cu echipamente personale de protecție;

7. gradul de ocupare al paturilor, atât pe secțiile COVID-19, cât și pe secțiile ATI >90%, cu pacienți din zona respectivă;

8. populația din zona afectată nu este compliantă la regimul de izolare la domiciliu pentru 14 zile în urma unui contact apropiat cu un caz confirmat sau cazuri confirmate izolate la domiciliu.

Carantina zonală se instituie prin ordin al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență sau al persoanei desemnate de acesta, în baza hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență.

Izolarea persoanelor

Potrivit Ordinului analizat, izolarea persoanelor diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne și simptome specifice bolii, se realizează potrivit art. 4 alin. (1) după cum urmează:

a) în unitățile sanitare desemnate de Ministerul Sănătății care asigură asistența medicală a pacienților cu COVID-19 sau în zone-tampon ale altor spitale din rețeaua sanitară publică sau privată, până la confirmarea infectării cu virusul SARS-CoV-2 prin test RT-PCR;

b) locație alternativă atașată unei unității sanitare;

c) la domiciliu sau la o locație declarată, pentru pacienții asimptomatici, după evaluarea clinică și paraclinică pentru o perioadă de 14 zile de la data diagnosticului.

Izolarea la locațiile menționate, se instituie pe baza acordului persoanelor supuse examinării, în scopul efectuării examinărilor clinice, paraclinice și a evaluărilor biologice, până la primirea rezultatelor, dar nu mai mult de 48 de ore. Totodată, cel mai târziu la expirarea termenului de 48 de ore, pe baza evaluărilor efectuate și dacă se menține riscul de transmitere a virusului, medicul recomandă prelungirea măsurii izolării.

În cazul refuzului măsurii izolării sau a prelungirii acesteia, medicul informează de îndată, după consemnarea refuzului persoanei, direcția de sănătate publică, care în cel mult 2 ore, va emite decizia prin care confirmă sau infirmă măsura dispusă. Deciziile astfel emise au caracter individual și se comunică de îndată persoanei interesate. Până la comunicarea deciziei, persoana în cauză nu poate părăsi locația unde se află izolată, fără încuviințarea medicului sau a reprezentantului DSP.

Măsura izolării, încetează la data confirmării persoanei ca fiind vindecată pe baza examinărilor clinice și paraclinice sau a recomandării medicului care constată că riscul de transmitere a bolii nu mai există.

Cazul persoanelor minore

Așadar, în ipoteza în care persoana diagnosticată cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne și simptome sugestive infectării cu noul virus este un minor, măsura izolării se instituie potrivit dispozițiilor menționate anterior, la domiciliul aparținătorului ori la locația declarată de acesta. Izolarea minorului într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată acesteia se instituie potrivit reglementărilor în vigoare. Aparținătorul minorului este supus măsurii carantinării în temeiul prezentului ordin, dacă măsura izolării nu i se aplică.

Cazul persoanelor externate la cerere sau care au refuzat internarea în luna iulie a anului 2020

În cazul persoanelor care au fost externate sau care au refuzat internarea în luna iulie a anului 2020, art. 5 al Ordinului nr. 1.309/2020 prevede faptul că, unitățile sanitare și serviciile de ambulanță, sub coordonarea DSP, realizează, în regim de urgență, identificarea acestora, pe baza foilor de observație, a fișelor de solicitare ale ambulanțelor, buletinelor de analiză RT-PCR eliberate de laboratoarele autorizate, precum și a oricăror alte informații medicale care confirmă infectarea cu virusul SARS-CoV-2, precum și evaluarea clinică și paraclinică a acestora, în vederea instituirii măsurilor care se impun pentru limitarea răspândirii în comunitate a bolii, după cum urmează:

a) pacienții simptomatici cu test SARS-CoV-2 pozitiv vor fi izolați în condițiile prevăzute la art. 4. Izolarea pacienților se instituie cu acordul acestora, pe baza aprecierii medicului curant, iar în lipsa acestuia, prin decizie a DSP ce se comunică de îndată persoanei supuse măsurii, în condițiile prevăzute la art. 8 din Legea nr. 136/2020;

b) persoanele cu RT-PCR pozitiv pentru depistarea infectării cu virusul SARS-CoV-2 vor fi izolate în locațiile prevăzute la art. 4 alin. (1).

Contestarea măsurii

Potrivit art. 6 al Ordinului nr. 1309/2020, deciziile de confirmare sau infirmare privind măsura izolării sau a carantinei, reprezintă acte administrative cu caracter individual ce pot fi contestate de persoanele care se consideră vătămate, la instanța competentă în condițiile Legii nr. 136/2020.

Concediu medical

În final, precizăm faptul că, pentru perioada izolării și carantinei, persoanele supuse acestor măsuri beneficiază de concediu medical potrivit prevederilor legale în vigoare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here