GUEST WRITER Info NNDKP despre Ordonanța de Urgență nr. 60/2018

Ordonanța de urgență nr. 60/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul stimulării ocupării forței de muncă (”Ordonanța de Urgență nr. 60/2018”) a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 577 din data de 9 iulie 2018.

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (”Legea nr. 76/2002”) se modifică prin stabilirea unui cuantum de 1.000 lei, neimpozabil, al primei de activare acordate șomerilor (înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj) la încadrarea cu normă întreagă în muncă pe o perioadă mai mare de 3 luni (față de 500 lei cât prevedea reglementarea anterioară). De asemenea, noua reglementare prevede faptul că prima de activare nu va fi cumulată cu prima de inserție și cu prima de instalare.

Aceeași lege se modifică prin stabilirea sumei de 2.250 lei/lună/absolvent încadrat (față de 900 lei cât se prevedea în reglementarea anterioară), pe o perioadă de 12 luni, ce se va plăti angajatorilor care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor
instituții de învățământ.

O altă modificare a Legii nr. 76/2002 presupune stabilirea sumei de 2.250 lei/lună/persoană angajată (față de 900 lei cât se prevedea în reglementarea anterioară), pe o perioadă de 12 luni, ce se va plăti angajatorilor care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată sau tineri NEET, cu condiția ca raporturile de muncă sau de serviciu să fie menținute cel puțin 18 luni.

De asemenea, angajatorilor care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă (dacă nu îndeplinesc
condițiile de a solicita pensia anticipată parțială), li se va acorda lunar o sumă de 2.250 lei/lună/persoană angajată (față de 900 lei cât se prevedea în reglementarea anterioară), pe perioada angajării (și până la momentul la care condițiile respective sunt îndeplinite).

Angajatorii de inserție beneficiază lunar, pentru fiecare persoană din categoria tinerilor cu risc de marginalizare socială și care beneficiază de acompaniament social personalizat, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate, față de reglementarea anterioară care prevedea un plafon maxim echivalent cu dublul valorii indicatorului social de referință.

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă („Legea nr. 279/2005”) prevede acordarea sumei de 2.250 lei/lună (față de 1.125 lei în reglementarea anterioară) angajatorului care încheie un contract de ucenicie conform legii, sumă ce urmează a fi acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie și care se va plăti, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie.

Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior (”Legea nr. 335/2013”) prevede că angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condiţiile legii, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250lei/lună (față de 1.350 lei/lună, în reglementarea anterioară), acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

Angajatorii care, pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, au încheiat convenții sau contracte cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a Municipiului București, potrivit Legii nr. 76/2002, Legii nr. 279/2005 și Legii nr. 335/2013, înainte de data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 60/2018 de urgență, beneficiază de aceste măsuri de stimulare în cuantumurile prevăzute anterior intrării în vigoare a modificărilor prevăzute mai sus.

Convențiile și contractele încheiate cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a Municipiului București, aflate în derulare la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 60/2018, își produc efectele înconformitate cu prevederile acestor acte normative, în forma anterioară intrării în vigoare a prezentelor modificări.

Angajatorii care solicită acordarea măsurilor de stimulare și încheie convenții sau contracte cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a Municipiului București, după intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență no. 60/2018, vor beneficia de acestea în condițiile modificărilor aduse prin prezenta ordonanță de urgență, indiferent dacă încadrarea în muncă s-a realizat anterior sau ulterior intrării în vigoare a acesteia. Dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 60/2018 au intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.