GUEST WRITER Ijdelea Mihăilescu: Recurs în interesul legii în scopul clarificării naturii juridice a actelor administrative care aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism

Autori: Siranus Hahamian, Managing Associate & Adrian Manolache, Associate

O problema constant dezbatuta de practicienii dreptului din Romania este natura juridica a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. Acestea reprezinta acte administrative cu caracter normativ sau acte administrative cu caracter individual? Raspunsul la aceasta intrebare a fost oferit de Decizia nr. 12/2021 prin care Inalta Curte de Casatie si Justitie („ICCJ”) a admis recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere a Curtii de Apel Iasi si a stabilit ca in interpretarea si aplicarea unitara a prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul („Legea 350/2001”), hotararea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal reprezinta un act administrativ cu caracter normativ.

Reamintim ca in ceea ce priveste documentatiile de urbanism, in doctrina si in jurisprudenta au existat interpretari contradictorii cu privire la clasificarea acestora ca si acte administrative cu caracter normativ deoarece prevederile acestora cuprind drepturi si obligatii din ce in ce mai detaliate si conturate, in majoritate cazurilor ajungandu-se in mod indirect la posibilitatea determinarii subiectelor de drept destinatare.

O prima opinie jurisprudentiala1 a considerat ca hotararea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal este un act administrativ cu caracter individual deoarece: (i) distinctia dintre actele administrative cu caracter normativ si actele administrative cu caracter individual se face in functie de obiectul acestora si de criteriul sferei persoanelor carora li se aplica, prima categorie cuprinzand reglementari cu caracter general, fiind supuse publicarii, iar cea de-a doua categorie cuprinzand reguli specifice pentru un numar determinat/determinabil de subiecte de drept, fiind supuse comunicarii catre destinatari; (ii) prin planul urbanistic zonal se stabileste o situatie juridica specifica in raport cu un numar determinat de subiecte de drept, la cererea si in favoarea unui destinatar determinat.

O a doua opinie jurisprudentiala2 a apreciat ca hotararea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal este un act administrativ cu caracter normativ deoarece: (i) caracterul de act administrativ normativ este stabilit in mod expres de Legea 350/2001, planul urbanistic zonal fiind un instrument de planificare urbana de reglementare specifica; (ii) chiar daca planul urbanistic zonal este aprobat in contextul unei solicitari exprese, acesta este dedicat respectarii interesului general de dezvoltare urbanistica; (iii) planul urbanistic zonal nu stabileste drepturi si obligatii in sarcina unor persoane dinainte determinate, intrucat se adreseaza si persoanelor care pot fi afectate in viitor de aceasta reglementare; (iv) planul urbanistic zonal modifica regimul stabilit prin planul urbanistic general, iar modificarea unui act poate opera numai prin acte juridice de aceeasi natura.

O a treia opinie jurisprudentiala3 a sustinut ca hotararea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal este un act administrativ cu caracter normativ, in sensul ca dispozitiile sale au putere de lege, dar este si un act administrativ cu caracter individual, sub aspectul identificarii subiectilor de drept carora li se adreseaza.

Prin Decizia nr. 12/2021, ICCJ a analizat criteriul determinabilitatii destinatarilor actului, indeplinirea specificului normativ de catre documentatiile de urbanism prin faptul ca acestea se publica si posibilitatea pe care o are planul urbanistic zonal sa deroge de la planul urbanistic general sau sa modifice un alt plan urbanistic zonal. Mai mult decat atat, ICCJ a corelat si termenul special de prescriptie de 5 ani pentru contestarea documentatiilor de urbanism cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, legate de parcurgerea procedurii plangerii prealabile. Avand in vedere toate aceste argumente, ICCJ a transat problema si a statuat ca hotararea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal reprezinta un act administrativ cu caracter normativ.

1 De exemplu, decizia nr. 2062 din 09.04.2014, Curtea de Apel Craiova, sectia de contencios administrativ si fiscal.

2 De exemplu, sentinta civila nr. 1518 din 12.04.2011, Tribunalul Bucuresti, sectia de contencios administrativ si fiscal.

3 Decizia nr. 1667 din 11.05.2016, Curtea de Apel Craiova, sectia de contencios administrativ si fiscal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here