GUEST WRITER | Av. Anamaria Măstăcăneanu, Av. Dan-Mihai Moldovan | Iordăchescu & Asociații | O.U.G nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă

Prin O.U.G nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă, publicată în Mon. Of. nr. 577 din 09.07.2018 s-a majorat substanţial cuantumul măsurilor de stimulare (primă de activare şi subvenţii), după cum urmează:

  1. Cuantumul primei de activare a fost dublat de la suma de 500 de lei la 1000 de lei, această majorare reprezentând un motiv eficient privind stimularea persoanelor vizate în realizarea demersurile necesare pentru obținerea unui loc de muncă.
  2. Cuantumul subvențiilor acordate angajatorilor din bugetul asigurărilor de șomaj a fost uniformizat la suma de 2.250 de lei, cu următoarele distincţii:
  3. a) angajatorii care încadrează în muncă absolvenți ai unor instituții de învățământ vor beneficia de 2250 lei pentru fiecare absolvent încadrat, pe o perioadă de 12 luni (majorarea este aproape triplă faţă de cea anterioară – în cuantum de 900 lei);
  4. b) angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET, vor beneficia o sumă în cuantum de 2250 lei pentru o perioada de 12 luni, însă cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni;
  5. c) angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condițiile legii privind ucenicia la locul de muncă vor beneficia de suma în cuantum de 2250 lei/ lună, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, în limita fondurilor alocate cu această destinație (majorarea este aproape dublă faţă de cea anterioară – în cuantum de 1350 lei);
  6. d) angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile legii privind ucenicia la locul de muncă va beneficia de suma în cuantum 2.250 de lei/lună, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, în limita fondurilor alocate cu această destinație (majorarea este aproape dublă faţă de cea anterioară – în cuantum de 1350 lei);
  7. e) angajatorii care încadrează în muncă șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată sau parțială de acordare a pensiei pentru limită de vârstă însă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată, vor beneficia lunar de o sumă în cuantum de 2.250 lei pe perioada angajării și până la data îndeplinirii condițiilor respective;

Potrivit dispoziţiilor de aplicare, cuantumul majorat al măsurilor de stimulare (primă de activare şi subvenţii) se aplică cererilor formulate după intrarea în vigoare a ordonanţei, respectiv convenţiilor/ contractelor încheiate de angajatori cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe (indiferent dacă încadrarea în muncă a persoanelor pentru care se încheie convenţiile/ contractele respective s-a realizat anterior sau ulterior intrării în vigoare a ordonanţei).

Av. Anamaria Măstăcăneanu

Av. Dan-Mihai Moldovan