GUEST WRITER Adrian Gociu, Managing Partner Gociu & Asociații: Achizițiile publice în România – iscusință vs neglijență

Achizițiile publice constituie un domeniu cu un potențial economic deosebit, însă foarte mulți operatori economici participanți pierd aceste licitații publice ca urmare a lipsei de cunoștințe de specialitate ori neglijența în administrarea procedurii.

Din păcate, în România, există o lipsă acută de specialiști în domeniu, atât pe partea de consiliere a operatorilor economici participanți la licitații, cât și pe partea de consiliere a autorităților contractante ce organizează licitații publice. De altfel, de foarte multe ori specialiști sunt considerați verificatorii tehnici, care nu au cunoștințe juridice și nu înțeleg pe deplin cerințele din caietul de sarcini ori condițiile de participare.

Acest fenomen generează serioase probleme autorităților contractante, în cadrul procedurilor de licitație (cum ar fi proceduri tergiversate sau chiar anularea lor), cât și în faza de execuție a contractelor atribuite, în special în sectorul contractelor de lucrări publice, în care deja sunt arhicunoscute situațiile în care lucrările depășesc cu mult termenele de execuție, ori calitatea lor lasă mult de dorit, fără să mai punem la socoteală cazurile în care lucrările sunt, efectiv, abandonate de constructor (de cele mai multe ori, după ce acesta a încasat un avans, iar apoi a intrat în insolvență).

De partea cealaltă, a operatorilor economici ce participă la licitații, lipsa unor specialiști determină fie depunerea unor oferte neconforme, fie un procent redus de licitații câștigate (raportat la numărul participărilor), fie câștigarea licitațiilor la prețuri care nu asigură executarea contractelor în bune condiții.

Pentru a preveni toate aceste situații, este nevoie de consultanți cu o bună pregătire și experiență în sectorul achizițiilor, care să poată observa din timp problemele ce pot apărea sau încălcările legislației achizițiilor, astfel încât să aducă o soluție optimă fiecărui caz în parte.

Premiza de la care plecăm este aceea că, pentru a maximiza procentul licitațiilor câștigate, cât și profitabilitatea lor, este necesar a se aplica o strategie bine pusă la punct încă din momentul publicării anunțului de participare, deoarece este mult mai ușor să previi problemele decât să încerci să le corectezi pe parcurs.

În acest sens, primul pas este acela al studierii temeinice a documentației de atribuire pentru că, de multe ori, cu intenție sau din necunoaștere, autoritățile contractante stabilesc condiții/cerințe nelegale/restrictive/abuzive.

Acestea pot fi remediate (prin adresarea de clarificări sau contestarea documentației de atribuire) dacă sunt depistate în timp util, pentru că, procedura remediilor și căilor de atac în materia achizițiilor publice este una foarte rapidă ce presupune termene extrem de scurte.

În ceea ce privește etapa de elaborare a ofertelor de participare la licitații, este foarte util a se dispune de un consultant de specialitate care să clarifice toate cerințele din documentația de atribuire și să se asigure că documentele ofertei corespund în totalitate respectivelor cerințe, deoarece corectarea eventualelor abateri după depunerea ofertelor este dificil de realizat fără încălcarea principiului tratamentului egal și al nediscriminării (încălcare care conduce la respingerea ofertei în cauză).

Apoi, în cazul unui rezultat nefavorabil (respingerea ofertei sau nedeclararea sa drept câștigătoare), este foarte important ca ofertanții să cunoască drepturile pe care le au și posibilitățile de contestare a respectivului rezultat, pentru că, nu de puține ori, mulți ofertați nu au luat măsurile necesare pentru a-și valorifica interesele, deși aveau șanse mari de câștig. Pe de altă parte, în multe situații, ofertanții au promovat căi de atac, în care au investit importante resurse financiare și de timp, deși șansele lor de câștig erau practic inexistente.

În sfârșit, un aspect foarte important, pe care mulți îl neglijează este implementarea contractelor de achiziție publică. În cazul unei slabe înțelegeri a contractelor și a opțiunilor pe care executanții le au în raport cu autoritățile contractante, chiar și în cazul câștigării licitațiilor la prețuri avantajoase, operatorii economici pot întâmpina reale dificultăți și înregistra pierderi financiare importante din cauza apariției unor situații neprevăzute (de exemplu: actuala explozie a prețurilor materialelor de construcții pe plan mondial).

În astfel de situații, un bun consultant va știi să instruiască clientul astfel încât să revendice cu succes majorări ale valorii contractelor; extinderi ale perioadei de execuție; optimizări de proiect; etc..

Departamentul de Achiziții Publice din cadrul Gociu și Asociații Societate Civilă de Avocați are o largă experiență în domeniul achizițiilor publice și poate oferi răspunsuri rapide și eficiente celor implicați in procedurile de achiziție publică, astfel încât să obțină rezultatul maxim posibil, în condițiile respectării legislației achizițiilor publice.

Punem pe primul plan informarea corectă și profesională a clientului, de la bun început, astfel încât acesta să ia decizia cea mai avantajoasă, respectiv, cea care îi maximizează șansele de câștig sau cea care îi reduce la minim pierderile determinate de participarea la o licitație pierdută.

Consultanța de specialitate în acest domeniu trebuie sa înceapă de la pregătirea ofertelor (consultanță referitoare la documentațiile de atribuire; găsirea partenerilor necesari, fie ei terți susținători, asociați ori subcontractanți; etc.) și până la faza de contestare a rezultatelor nefavorabile și chiar a implementării contractelor de achiziție câștigate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here