GUEST WRITER Adrian Gociu, Gociu & Asociații: Litigiul dintre asociați. Șansele de supraviețuire a unei societăți comerciale

Înființarea unei societăți comerciale are la bază Actul Constitutiv al Societății, care trebuie să îndeplinească o serie de cerințe pentru validitate și în consecință pentru constituirea legală a unei societăți comerciale.

Condițiile principale de validitate ale Actului Constitutiv sunt reprezentate de: capacitate, consimțământ, obiect, cauză, ca oricare alt act juridic civil.

În materie societară, cauza este oarecum particulară, fiind cunoscută sub numele de affectio societatis, care se poate traduce în asocierea cu alte persoane prin alocarea unei participări prin intermediul unui aport, în vederea derulării unei activități autorizate cu scopul obținerii și împărțirii profitului sau suportarea pierderilor.

Lipsa cauzei affectio societatis reprezintă o cauză de dizolvare a societății, conform art. 227 alin.1, lit. (e) din Legea 31/1990.

Cu alte cuvinte, când asociații ajung în situația unor neînțelegeri grave, care obligatoriu trebuie să impieteze asupra funcționării societății, Tribunalul, pentru motive temeinice poate pronunța o hotărâre de dizolvare a societății.

Totodată, din punct de vedere juridic un remediu al neînțelegerilor dintre asociați îl constituie aplicarea art.222 din Legea 31/1990, care presupune excluderea asociatului administrator, dacă vorbim de asociatul cu răspundere limitată ori excluderea asociatului cu răspundere nelimitată, în anumite condiții.

Observăm în acest sens că Legea 31/1990 prevede un număr de pârghii aflate la îndemâna asociaților aflați în litigiu, în vederea soluționării într-o anumită modalitate a situațiilor litigioase intra-societare.

Întrebarea care se pune este dacă o societate comercială este în măsură să supraviețuiască unui litigiu între asociați.

Astfel cum am precizat anterior, art.227 alin.1, lit. (e) din Legea 31/1990 presupune ca remediu dizolvarea societății, care echivalează în mod evident cu nesupraviețuirea societății.

A doua pârghie o reprezintă excluderea asociatului, care însă are loc în anumite condiții restrictive, care au la bază acte frauduloase sau prejudiciabile de o anumită gravitate, nefiind sancționabilă cu excluderea asociatului: pasivitatea, lipsa acordului pentru dezvoltarea afacerii sau efectuării unor investiții ori acte prejudiciabile de mică importanță, aduse societății.

Iată deci că nu orice neînțelegeri sunt în măsură să producă consecințe juridice ori să fie tranșate cu succes de către instanțele de judecată, motiv pentru care șansele de supraviețuire a unei societăți comerciale, se calculează în funcție de prevederea și diligența asociaților.

Principala metodă de rezolvare a unui litigiu între asociați îl reprezintă preîntâmpinarea sa.

Acest lucru se poate realiza prin redactarea unui Act Constitutiv complet, care să transpună regulile de funcționare a societății comerciale/comanditare, cât și consecințele tuturor acțiunilor prejudiciabile comise de către unul dintre asociați.

Avantajul libertății de formă și conținut a Actului Constitutiv poate fi folosit în scopul cuprinderii tuturor elementelor care conform specificului activității sau de ce nu viziunii asociaților, pot produce litigii sau diferențe de opinie ori cuprinde reguli privind investițiile care vor fi efectuate, constituirea de provizioane, modalitatea de adoptare a hotărârilor, delegarea de sarcini, restricții privind transferul participației și orice alte clauze care nu contravin legii.

Un Act Constitutiv complet asigură un set de reguli și conturează așteptările fiecărui asociat, care va tinde într-o mai mică măsură să provoace litigii intra-societare.

Ivirea unui litigiu între asociați trebuie soluționat pe cale amiabilă, cale care presupune bineînțeles un set de concesii și renunțări, menite să ducă la dezideratul urmărit și anume salvarea societății comerciale și totodată obținerea de profit.

Acesta este un moment oportun pentru a contacta un profesionist extern, obiectiv, în vederea realizării unei strategii de negociere și identificării soluțiilor apte să asigure apropierea de dezideratul urmărit.

Redactarea și depunerea unei acțiuni în fața instanțelor de judecată este un ultim remediu, însă în urma adoptării acestui remediu, șansele de supraviețuire a societății comerciale scad dramatic, cu atât mai mult în condițiile în care se optează pentru păstrarea în calitate de administrator a unuia dintre asociați.

Gociu și Asociații Societate Civilă de Avocați are experiența necesară realizării unei strategii juridice de business, adaptând actele constitutive la cerințele și necesitățile clienților, cât și asistarea în stadiile avansate ale litigiilor dintre asociați, urmărind cu succes dezideratul urmărit, acela de a realiza profit.