GESTIONAREA DEȘEURILOR TEXTILE: NOI NORME PROPUSE DE UE

Autor: Mădălina Vasile, Asociat Manager, NNDKP

Propunerea de către Comisia Europeană a unei revizuiri specifice a Directivei-cadru privind deșeurile (denumită în continuare „Propunerea”) pentru a aborda problema deșeurilor textile este posibil să nu fie o surpriză pentru părțile interesate (cum ar fi, producătorii de textile și încălțăminte, specialiștii în protecția mediului și activiști).

Propunerea a fost anunțată în data de5 iulie 2023 și este o urmare previzibilă a Strategiei UE pentru textile sustenabile și circulare, anunțată în data de 30 martie 2022.

Acțiunea în acest domeniu este așteptată din mai multe motive, inclusiv cantitatea uriașă de deșeuri textile generate în UE (12,6 milioane de tone pe an) și procentul scăzut de deșeuri textile care sunt colectate separat pentru reutilizare sau reciclare (doar 22% din deșeurile textile generate de consumator)[1].

Propunerea vizează reducerea impactului asupra mediului și a schimbărilor climatice și îmbunătățirea calității mediului și a sănătății publice în ceea ce privește gestionarea deșeurilor textile în conformitate cu ierarhia deșeurilor, acordând prioritate prevenirii deșeurilor, pregătirii pentru reutilizare și reciclare a textilelor în detrimentul altor opțiuni de valorificare și eliminare. De asemenea, vizează punerea în aplicare a principiului „poluatorul plătește”.

Se preconizează că modificările propuse vor avea o gamă largă de efecte, inclusiv:

 • contribuția la îndeplinirea cerinței existente privind colectarea separată a textilelor începând cu 1 ianuarie 2025
 • stimularea producătorilor pentru a reduce deșeurile și pentru a crește circularitatea produselor textile, prin proiectarea de la început a unor produse mai potrivite pentru a spori reutilizarea, pregătirea pentru reutilizare și reciclarea
 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
 • crearea de noi locuri de muncă în sectorul gestionării deșeurilor.

Deși Propunerea abordează, de asemenea, problema deșeurilor alimentare, acest articol își propune să ofere o imagine de ansamblu asupra unora dintre principalele modificări aduse în legătură cu deșeurile textile, fără a fi exhaustiv.

PREZENTARE GENERALĂ

 1. Sunt propuse noi concepte, cum ar fi conceptul de producător de produse textile, produse textile conexe și încălțăminte care ar intra sub incidența schemei de răspundere extinsă a producătorului („REP”).

Conceptul este destul de larg și trebuie evaluat în detaliu.

Acesta include „orice producător, importator sau distribuitor sau altă persoană fizică sau juridică (…), care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv prin intermediul contractelor la distanță (…), fie:

(a) sunt stabiliți într-un Stat Membru și fabrică produsele textile, produsele textile conexe și încălțămintea enumerate în anexa IVc sub denumirea sau marca lor proprie sau le fac să fie proiectate sau fabricate și le furnizează pentru prima dată sub denumirea sau marca lor proprie pe teritoriul Statului Membru respectiv;

(b) sunt stabiliți într-un Stat Membru și revând pe teritoriul acelui Stat Membru, sub propriul nume sau marcă, produse textile, produse conexe textile și încălțăminte enumerate în anexa IVc fabricate de alți producători menționați la litera (a), pe care nu apare numele, brandul sau marca producătorului;

(c) sunt stabilite într-un Stat Membru și furnizează pentru prima dată în acel Stat Membru, cu titlu profesional, produse textile, produse textile conexe și încălțăminte enumerate în anexa IVc, provenind dintr-un alt Stat Membru sau dintr-o țară terță; sau

(d) vând produse textile, produse textile conexe și încălțăminte enumerate în anexa IVc prin mijloace de comunicare la distanță direct utilizatorilor finali, inclusiv gospodării private sau altele decât gospodăriile private, într-un Stat Membru, și sunt stabilite într-un alt Stat Membru sau într-o țară terță;„.

Produsele textile, produsele textile conexe și încălțămintea care fac obiectul Propunerii sunt enumerate în anexa IVc la Propunere și includ o gamă largă de produse textile, cum ar fi îmbrăcămintea, perdelele, articolele din piele și încălțămintea („textile”).

 • Schemele de REP vor fi obligatorii

Acest lucru înseamnă că producătorii vor suporta costurile gestionării deșeurilor textile.

Aceste costuri includ, printre altele, colectarea textilelor uzate și a deșeurilor și gestionarea ulterioară a deșeurilor, furnizarea de informații privind consumul durabil, prevenirea deșeurilor, reutilizarea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte forme de valorificare și eliminarea textilelor, colectarea de date și raportarea către autoritățile competente, precum și sprijinirea cercetării și dezvoltării în vederea îmbunătățirii proceselor de sortare și reciclare.

Conform Propunerii, Statele Membre vor trebui să instituie scheme de REP în termen de 30 de luni de la intrarea în vigoare a Directivei-cadru privind deșeurile, în forma modificată.

 • Producătorii de textile vor trebui să se înscrie într-un registru al producătorilor de textile

Înregistrarea va fi obligatorie și va include furnizarea de informații despre activitatea producătorilor, despre produsele pe care aceștia intenționează să le pună la dispoziție pentru prima dată pe piața de pe teritoriul Statului Membru în care este necesară înregistrarea și despre organizația care implementează obligațiile privind REP pe care au desemnat-o.

Obligațiile de înregistrare pot fi îndeplinite în numele producătorului de textile de către o organizație care implementează obligațiile privind REP.

 • Producătorii de textile vor trebui să desemneze o organizație care implementează obligațiile privind REP care să îndeplinească în numele lor obligațiile privind REP

O organizație care implementează obligațiile privind REP este definită ca o entitate juridică care organizează financiar sau financiar și operațional îndeplinirea obligațiilor privind REP în numele producătorilor.

Organizațiile care implementează obligațiile privind REP trebuie să fie aprobate de o autoritate competentă.

Propunerea prevede aplicarea principiului „eco-modulării”, respectiv contribuțiile financiare plătite de producătorii de textile către organizația care implementează obligațiile privind REP ar trebui să țină seama de greutatea produselor în cauză și, pentru unele produse textile, de performanța lor ecologică.

Organizațiile care implementează obligațiile privind REP trebuie să instituie un sistem de colectare separată a textilelor uzate și a deșeurilor, indiferent de natura, compoziția materială, starea, denumirea, brandul, marca comercială sau originea acestora, pe teritoriul Statului Membru în care au fost introduse pentru prima dată pe piață.

 • Obiective specifice pentru colectarea separată a textilelor și dispoziții privind transportul textilelor uzate

Până la 1 ianuarie 2025, Statele Membre asigură colectarea separată a textilelor în vederea reutilizării, a pregătirii pentru reutilizare și a reciclării.

Transporturile de textile uzate organizate în mod profesional trebuie, printre altele:

 • să respecte cerințele minime de evidență, de exemplu:
 • evidența operațiunilor de sortare sau de pregătire pentru reutilizare trebuie să fie atașată în mod sigur, dar nu permanent, pe ambalaj
 • evidența trebuie să includă, printre altele, numele și adresa societății responsabile de sortarea finală sau de pregătirea pentru reutilizare
 • să fie însoțită de anumite documente minime, inclusiv de:
 • o copie a facturii și a contractului de vânzare sau de transfer de proprietate a textilelor, care să ateste că acestea sunt destinate reutilizării directe și că sunt adecvate pentru reutilizare directă.

OBSERVAȚII FINALE

Următorii pași sunt ca Propunerea să fie examinată de Parlamentul European și de Consiliu în cadrul procedurii legislative ordinare.

Este de așteptat ca noile modificări propuse să aibă un impact semnificativ asupra mai multor părți interesate (cum ar fi societățile care fabrică, prelucrează, manipulează, vând sau importă produse textile).

În acest context, părțile interesate ar trebui să înceapă (dacă nu au făcut-o deja) să înțeleagă în detaliu modificările propuse, să evalueze impactul potențial asupra activității lor și să își facă cunoscute preocupările autorităților de reglementare, inclusiv prin participarea la procesele de consultare în procedura legislativă.

Spre exemplu, părțile interesate pot oferi feedback aici.

Feedback-ul va fi sintetizat de către Comisia Europeană și prezentat Parlamentului European și Consiliului în contextul dezbaterii legislative.


[1] Statisticile sunt preluate din comunicatul de presă al Comisiei Europene, disponibil aici:: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3635