GDPR votat în Camera Deputaților

Camera Deputaților a adoptat propunerea legislativă privind măsuri de punere în aplicare a regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Vot pentru: 205 deputați.
Vot împotrivă: 51 deputați.

Camera decizionala este Senatul.

  1. Expunere de motive
  2. Forma adoptata de Cameră