Firmele de avocatura pot recruta in continuare direct de pe bancile facultatii

Consiliul Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti, intrunit in sedinta din 15 ianuarie 2015, a hotarat sa continue sa puna la dispozitie, in mod gratuit, sali corespunzatoare din imobilul facultatii tuturor celor care doresc sa aiba intalniri cu studentii pentru a prezenta oferte de angajare ori stagii de pregatire.

In acest fel, Consiliul Facultatii sprijina atat studentii aflati in cautarea unui loc de munca, precum si firmele de avocatura care vor sa recruteze direct de pe bancile facultatii.

Cererile in acest sens se depun la biroul decanului Facultatii de la parterul cladirii, in timpul programului de lucru, sau se trimit prin fax la numarul 0213120719 ori prin e-mail la adresa cristina.pana@drept.unibuc.ro, fiind supuse aprobarii conducerii facultatii, care, in caz de aprobare, le comunica organizatiilor studentesti din facultate pentru ca studentii sa fie informati cu privire la data si locul intalnirilor.

Cei interesati pot amplasa la avizierele din incinta facultatii afise care sa promoveze intalnirea cu studentii numai dupa primirea aprobarii cererii de catre conducerea facultatii.

Amplasarea la aviziere a unor asemenea afise este supusa aprobarii conducerii facultatii, prin aceeasi procedura, si in cazul in care intalnirea la care sunt invitati studentii urmeaza sa se desfasoare in alt spatiu decat incinta facultatii.

Programarea intalnirilor cu studentii nu trebuie sa afecteze procesul de invatamant. Acestea se pot desfasura si in timpul week-end-urilor.

Structura semestrului al II-lea din anul universitar 2014-2015 este urmatoarea:
a) la anul al IV-lea: 02.02.2015-08.04.2015-activitate didactica; 09.04.2015-15.04.2015-vacanta de Pasti; 16.04.2015-30.04.2015-activitate didactica; 02.05.2015-30.05.2015-sesiune de examene;
b) la anii I-III: 23.02.2015-08.04.2015-activitate didactica; 09.04.2015-15.04.2015-vacanta de Pasti; 16.04.2015-29.05.2015-activitate didactica; 30.05.2015-27.06.2015-sesiune de examene.