Finanțarea terorismului și spălarea de bani. Un nou proiect de lege, pe masa Guvernului

Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) lansează un proiect de lege în scopul prevenirii utilizării sistemului financiar pentru spălăre de bani sau finanțarea terorismului, informează uniuneabarourilor.ro.

Proiectul de lege transpune în legislația internă a României, Directiva /(UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului European privind terorismul și spălarea de bani. Varianta electronică a proiectului de act normativ a fost transmisă Secretariatului General al Guvernului, în vederea adoptării.

Acest demers mai vizează și modificarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, abrogarea Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 05 iunie 2015.