Examenul de primire in profesia de avocat 2015. Conditii de inscriere si documente necesare

Examenul de admitere in profesia de avocat din acest an va avea loc in data de 14 septembrie, arata un anunt publicat recent pe site-ul Baroului Bucuresti.

Baroul Bucuresti, luand act de dispozitiile Hotararii nr. 1117/05.06.2015 a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, informeaza candidatii cu privire la inscrierea la examenul de primire in profesie, sesiunea septembrie 2015. Data desfasurarii examenului este 14 septembrie 2015”, precizeaza sursa citata.

Potrivit anuntului, candidatii se pot inscrie la Baroul Bucuresti in intervalul 31 iulie 2015 – 17 august 2015. In intervalul de inscriere, dosarele se depun in zilele lucratoare, intre orele 9.00 – 15.00. Termenul final de inscriere (de depunere a documentatiei si de plata taxei) este luni, 17 august 2015, ora 15.00. Dosarele de inscriere se depun la sediul baroului, etaj V, camera 502.

Conditiile de inscriere, cererea-tip, continutul dosarului, regulamentul de examen, tematica si bibliografia sunt  cele aprobate prin Hotararea nr. 1117/05.06.2015 a Consiliului UNBR (aceasta poate fi consultata la finalul articolului, n.r.)”, mai precizeaza sursa citata.

Conform anuntului, inscrierea candidatilor de va realiza distinct, in functie de calitatea pe care acestia o vor obtine, in urma promovarii examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv. Dosarul de inscriere se depune in doua exemplare (unul continand acte originale si copii certificate si altul continand fotocopii ale actelor depuse in primul dosar) si va contine cererea-tip insotita de actele prevazute de Regulamentul de examen. Cererea-tip de inscriere se poate descarca de pe site sau se poate ridica de la secretariatul baroului.

Anuntul mai arata ca, pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:

– certificatul de nastere, in copie certificata pentru conformitate;

– actul de identitate, in copie;

– diploma de licenta in copie legalizata. In cazul in care diploma de licenta s-a obtinut dupa anul 1995, se va depune si copia legalizata a foii matricole eliberata de facultatea absolvita;

– dovada de plata a taxei de inscriere la examen, in original;

– certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii;

– certificat privind starea de sanatate a candidatului, incluzand si o evaluare psihiatrica*;

– certificat eliberat de baroul competent in care solicitantul a mai fost inscris in profesie, care sa ateste cauzele incetarii calitatii de avocat ori, daca este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire in profesie**.        

In schimb, pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:

– certificatul de nastere, in copie legalizata;

– actul de identitate, in copie;

– diploma de licenta in copie legalizata. In cazul in care diploma de licenta s-a obtinut dupa anul 1995, se va depune si copia legalizata a foii matricole eliberata de facultatea absolvita;

– dovada de plata a taxei de inscriere la examen, in original;

– certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii;

– certificat privind starea de sanatate a candidatului, incluzand si o evaluare psihiatrica*;

– dovada promovarii examenului de definitivare in functia juridica indeplinita anterior;

– certificat eliberat de baroul competent in care solicitantul a mai fost inscris in profesie, care sa ateste cauzele incetarii calitatii de avocat ori, daca este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire in profesie**.

*Certificatul privind starea de sanatate a candidatului, incluzand si o evaluare psihiatrica, poate fi emis de catre orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

**Sunt exceptati candidatii de la examenele anterioare de primire in profesie care nu au promovat.

Potrivit anuntului postat pe site-ul Baroului Bucuresti, taxa de examen este de 1.000 de lei si se va achita in contul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – I.N.P.P.A. din Bucuresti, nr. RO56RNCB0082044172480001, deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucuresti, cu mentiunea ”Taxa examen primire in profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2015”, respectiv ”Taxa examen primire in profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2015”.

Hotararile Consiliului UNBR privind organizarea examenului de primire in profesie – sesiunea septembrie 2015

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a publicat, pe site-ul propriu, Hotararile Consiliului UNBR adoptate in sedinta din 05 iunie 2015 referitoare la organizarea examenului de primire in profesie – sesiunea septembrie 2015.

Cele trei Hotarari adoptate in acest sens pot fi consultate mai jos.

1. Hotararea nr. 1115/05.06.2015 privind completarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire  in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice.

2. Hotararea nr. 1116/05.06.2015 privind organizarea examenului de primire in profesie – sesiunea septembrie 2015.

3. Hotararea nr. 1117/05.06.2015 pentru republicarea in forma consolidata a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice.