Examenul de absolvire a INPPA incepe in 25 noiembrie

Examenul de absolvire pentru avocatii stagiari aflati in anul II de pregatire profesionala initiala in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (INPPA)/Centrelor teritoriale ale INPPA, precum si pentru avocatii stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a INPPA in sesiuni anterioare, va incepe in data de 25 noiembrie 2013, cu proba orala, si va continua cu proba scrisa, ce va avea loc in data de 9 decembrie 2013, se arata intr-o hotarare adoptata recent de INPPA.

Potrivit INPPA, taxa pentru examenul de absolvire este de 700 de lei si se va plati in contul INPPA/Centrelor teritoriale ale INPPA, cel mai tarziu pana la data de 14 noiembrie 2013.

Examinarea candidatilor se va face in 2 etape: prima etapa consta in probe orale (colocvii) cu caracter preponderent practic si aplicativ, iar cea de-a doua etapa va consta intr-o proba scrisa la disciplinele: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal si Drept procesual penal.

Examinarea candidatilor la probele orale se va face incepand cu data de 25 noiembrie 2013, la toate disciplinele urmate in cadrul activitatilor tutoriale.

Dezbaterile in cadrul probei orale vor avea la baza caietul de lucrari profesionale intocmit de candidat. Lucrarile profesionale pe baza carora se realizeaza caietul de lucrari profesionale sunt publicate pe pagina web a INPPA, www.inppa.ro. Candidatii sunt obligati sa solutioneze in scris cerintele impuse pentru lucrarile profesionale (cazurile practice) la toate disciplinele si vor depune in scris la sediul INPPA/Centrelor teritoriale, pana la data de 6 noiembrie 2013, caietele de lucrari profesionale. Fiecare lucrare profesionala depusa va fi vizata de catre avocatul indrumator al stagiarului cursant, candidat la examen. In termen de cel mult 5 zile, secretariatul INPPA/Centrelor teritoriale va intocmi lista cursantilor care au dreptul sa se prezinte la colocviu.

Candidatii declarati admisi la probele orale vor sustine proba scrisa care consta in rezolvarea unui numar de 50 de cazuri practice. Fiecarei intrebari ii vor corespunde mai multe variante de raspuns, dintre care una sau 2 pot fi corecte, existand posibilitatea ca nicio varianta sa nu fie corecta.

Subiectele pentru proba scrisa vor fi unice, iar examenul va fi sustinut in cadrul INPPA/Centrelor teritoriale la aceeasi data, respectiv 9 decembrie 2013. Conducerile INPPA/Centrelor teritoriale vor afisa in timp util locul desfasurarii probei scrise.

Examenul este organizat de INPPA central si Centrele teritoriale ale INPPA, cu sprijinul barourilor arondate acestora, sub coordonarea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (UNBR).