Examen de admitere în profesia de avocat, sesiunea August 2019

Baroul Bucuresti, în baza  dispozițiilor Hotararii Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România nr. 463/05.06.2019, privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea august 2019informeaza candidatii cu privire la inscrierea la examenul de primire în profesie, sesiunea august 2019:

Data desfășurării examenului este 30 august 2019 pentru toți candidații.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București.

Tematica de examen, Regulamentul de examen și toate regulile de desfășurare sunt cele prevăzute în Hotărârile Consiliului U.N.B.R. nr. 462/05.06.2019 si 463/05.06.2019.

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2019”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea august 2019”.

Candidatii se pot inscrie in intervalul 8 iulie 2019 (ora 8.00) – 2 august 2019 (ora 16.00) la sediul Baroului Bucuresti din Str. Dr. Dumitru Raureanu nr. 3, Sector 5, etajul VI, Sala de Festivitati „Flavius Teodosiu”.

Programul de inscriere este urmatorul:

Luni-vineri intre orele 9.00 – 15.00, cu exceptia zilei de 8 iulie 2019, cand inscrierile incep la ora 8.00, respectiv 2 august 2019, cand inscrierile se incheie la ora 16.00.

Conditiile de inscriere, cererea-tip, continutul dosarului, regulamentul de examen, informatiile privind taxa de examen, sunt cele aprobate prin Hotărârile Consiliului U.N.B.R. nr. 462/05.06.2019 si 463/05.06.2019.

Relatii suplimentare la telefon nr. 021/315.45.38 , email: secretariat@baroul-bucuresti.ro.

ACTE NECESARE INSCRIERE EXAMEN DE ADMITERE IN PROFESIA DE AVOCAT, SESIUNEA august 2019

I. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificata pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie certificata pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrica*;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (nu este necesar celor care nu au promovat sesiunile anterioare).

II. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificata pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie certificata pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrica*;
 • dovada promovarii, in conditiile Regulamentului de examen, a examenului de definitivare in functia juridica indeplinita anterior;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (nu este necesar celor care nu au promovat sesiunile anterioare).

Nota:           * Certificatul privind starea de sănătate a candidatului, poate fi emis de catre orice medic generalist. Evaluarea psihiatrica poate fi emisa de orice medic specialist psihiatru.

              Baroul Bucuresti nu a optat pentru desemnarea unor unitati medicale.

IMPORTANT

In conformitate cu dispozitiile art. 2 din Regulamentul –Cadru de examen, toti candidatii trebuie sa indeplineasca condiţiile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 51/1995.

La examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice se pot înscrie persoanele care îndeplinesc, suplimentar, condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 51/1995. Dovedirea vechimii in functia juridica indeplinita anterior se face prin anexarea la dosarul de examen a inscrisurilor specifice, in copie certificata pentru conformitate (carte de munca/ adeverinta angajator, etc.)

ACTELE SE DEPUN IN DOUA EXEMPLARE, RESPECTIV UN SET CU ACTE ORIGINALE/LEGALIZATE SI UN SET CU COPII CERTIFICATE, FIECARE SET CONSTITUIND UN DOSAR DISTINCT.

ACTELE SE DEPUN IN DOSAR PLIC SAU DOSAR CU SINA.

In vederea asigurării unor condiţii civilizate pentru înscrierea candidaţilor, s-a pus la dispoziţia acestora un spaţiu generos pentru desfăşurarea operaţiunilor de înscriere, respectiv Sala de Festivităţi “Flavius Teodosiu”, de la etajul VI, dotată cu aer condiţionat, suficiente scaune şi apă potabilă.

Programul zilnic de primire a documentelor este de natură a oferi timp suficient celor care doresc să se înscrie, nefiind necesară înscrierea pe liste prealabile.

In scopul derulării cu celeritate a înscrierii la examen, se recomanda candidatilor sa se asigure că prezintă dosare complete, conform Regulamentului de examen, atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi al formei, respectând cerinţele privind natura documentelor depuse (acte originale, copii legalizate, copii simple, certificate conform cu originalul, după caz).

Cerere inscriere la examenul de primire in profesie ca avocat stagiar

Cerere de inscriere la examenul de primire in profesie ca avocat definitiv

Consimtamant

Hotararea_462-05.06.2019-Consiliul-UNBR-republicare-Regulament

Hotararea_463-05.06.2019-Consiliul-UNBR-organizare-examen

Hotararea_464-05.06.2019-Consiliul-UNBR-repartizare-taxa-examen

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here