Evenimentul lansării și celebrării unei pagini de viață. “Libertatea dreptului. Scurte eseuri sceptice”, autor: Ioan Chelaru

La ceas aniversar, sub un ecou academic și un cadru pe măsură, Maestrul Ioan Chelaru a “invocat” oameni de seamă, personalități ale mediului juridic, invitându-i să ia parte la evenimentul de lansare al cărților:

  • “Enciclopdia Juridică” (Volumele 2 și 3)
  • “Reflecții”, volum editat de Academia de Științe Juridice din România
  • “Libertatea dreptului. Scurte eseuri sceptice”, autor: Ioan Chelaru
  • “În honorem – Ioan Chelaru”, volum editat de Academia de Științe Juridice din România și Uniunea Juriștilor din România

Paginile cărților, “oglindă” a experienței împărtășite cu multă migală, în cuvinte alese a unui grai dulce, nuanțat de termeni ușor rigizi, au fost citite, în parte, de către personalități ce au luat cuvântul în fața microfonului, alături de autor: Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, avocatul Florentin Țuca, Bogdan Ciucă, președintele Camerei Notariale Galați, Adrian Severin, fost membru al Partidului Democrat, pledoariile fiind încheiate de către Nicolae Cîrstea, fondatorul Grupului Editorial Universul Juridic.

“La ceas aureolat de lumină academică, în toată plenitudinea și înțelepciunea acestui prag de aur, Maestrul Ioan Chelaru aduce profesiei sale, slujită cu devotament de-a lungul deceniilor, un alt prinos: Libertatea Dreptului sau “bucuria paginii tipărite.

Om al Dreptului și al Dreptății, profesor, mentor, pedagog și intelectual rasat, autorul ne dezvăluie în paginile cărții, același spirit intransigent dublat de condeiul său incisiv. Și, asemenea geodelor, dincolo de asperitățile și suprafața dură a rocii descoperim culori, striații, transparente și tainice lumini.”

În continuarea descrierii citate către Uniunii Juridice din România, noi vom adăuga că, sub o veritabilă beatitudine de albastru, numărul impresionant de persoane și-au regăsit pașii într-o sală ce poartă emblema unui simbol pentru întreaga spiritualitate românescă – “Sala Pașilor Pierduți” a Universității Alexandru Ioan Cuza.

Sufletul, tinerețea, istoria și “poezia” Libertății Dreptului, s-au întrupat în imaginea Maestrului Ioan Chelaru, un veritabil “boier” al României.