Evaziunea fiscală – Noi incriminări (II)

Autori: Mădălin ENACHE – Senior Partner Enache Pirtea & Asociații și Ștefan COSTACHESCU – Associate Enache Pirtea & Asociații

În contextul intrării în vigoare a Legii nr. 126/2024 pentru unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ne-au atras atenția cu prioritate o serie de dispoziții legale care modifică substanțial cadrul legal în care persoanele susceptibile de comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală (nu) pot fi trase la răspundere penală, aceste modificări stârnind totodată o serie de controverse în spațiul public în ceea ce privește însăși existența infracțiunii de evaziune fiscală (în anumite circumstanțe).

Precizarea prealabilă ce se impune a fi făcută, pentru clarificarea controverselor și mesajelor propagate pe canalele publice de comunicare în ultima perioadă, este aceea că modificările aduse Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale NU dezincriminează faptele de evaziune fiscală, în nicio limită valorică – modificările recente introduc, în realitate, cauze de nepedepsire pentru (eventualele) fapte de evaziune fiscală prin care s-ar fi produs un prejudiciu în limita a 1.000.000 euro, însă nu înlătură caracterul penal al acestui gen de conduite ilicite.

Spre exemplu, dacă o persoană omite să evidențieze în actele contabile operațiuni comerciale efectuate sau venituri realizate, fapta reprezintă în continuare infracțiune – indiferent de prejudiciul rezultat – putând fi aplicată o pedeapsă de natură penală persoanei în cauză. Cu toate acestea, dosarul penal demarat împotriva persoanei în aceste condiții se va finaliza (printr-o soluție de clasare sau de încetare a procesului penal – așadar fără o sancțiune de natură penală) dacă sunt îndeplinite condițiile referitoare la una dintre cauzele de nepedepsire prevăzute de noua reglementare (i.e. achitarea prejudiciului majorat și a accesoriilor).

Modificările relevante în sensul celor anterior expuse pot fi rezumate după cum urmează:

  1. CAUZELE DE NEPEDEPSIRE – pentru prejudiciile mai mici de 1.000.000 euro
Etapa/Termenul în care poate interveniSuma ce trebuie achitatăRezultatul
În 30 de zile de la data controlului efectuat de organele fiscalePrejudiciul majorat cu 15% + dobânzi + penalitățiFapta nu se va pedepsi (organele de urmărire penală nu vor mai fi sesizate)
Urmărirea penalăPrejudiciul majorat cu 25% + dobânzi + penalitățiFapta nu se va pedepsi (clasare în temeiul art. 16 alin. 1 lit. h CPP)
Camera preliminară și Judecata în primă instanță (pâna la pronunțarea unei hotărâri)Prejudiciul majorat cu 50% + dobânzi + penalitățiFapta nu se va pedepsi (încetarea procesului penal în temeiul art. 16 alin. 1 lit. h CPP)
Apel (până la pronunțarea unei hotărâri definitive)Prejudiciul majorat cu 100% + dobânzi + penalitățiFapta nu se va pedepsi (încetarea procesului penal în temeiul art. 16 alin. 1 lit. h CPP)

Conform acestor reglementări, persoanele vizate de o (eventuală) anchetă penală au posibilitatea de a nu fi trase la răspundere penală dacă aleg să achite prejudiciul cauzat împreună cu accesoriile și o majorare procentuală în funcție de etapa procesuală în care aleg să beneficieze de aceste prevederi.

  1. CAUZE DE REDUCERE A LIMITELOR DE PEDEAPSĂ – aplicabile inclusiv dacă prejudiciul este mai mic de 1.000.000 euro

Suplimentar față de cauzele de nepedepsire, noua reglementare prevede și cauze de reducere a limitelor de pedeapsă, ce pot deveni incidente în condiții similare celor expuse supra.

Etapa/Termenul în care poate interveniDemers de efectuatRezultatul
Până la primul termen de judecatăAchitarea prejudiciului integralprejudiciu > 1.000.000 euroReducere cu jumătate a limitelor de pedeapsă
prejudiciu </= 1.000.000 euroReducere cu jumătate a limitelor de pedeapsă + Se poate aplica pedeapsa amenzii
După primul termen și până la pronunțarea unei hotărâri definitiveAchitarea prejudiciului integralReducere cu o treime a limitelor de pedeapsă
Infracțiunea comisă să fie în derulare/în termen de maximum 1 an de la data savârșirii + Înainte ca organele de urmărire penală să fi fost sesizateAduce la cunoștința organelor (fiscale sau de urmărire penală) fapta + înlesnește aflarea adevărului/tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor participanțiReducere cu jumătate a limitelor de pedeapsă (la care se poate adăuga, în cazul unei plăți, și o altă reducere corespunzătoare)
  1. DISPOZIȚII CONEXE RELEVANTE

Pentru o înțelegere exhaustivă a acestor reglementări ce au intrat în vigoare astăzi, 16.05.2024, apreciem că sunt necesare inclusiv următoarele precizări:

  • persoanele pot beneficia de cauzele de nepedepsire/reducere a limitelor de pedeapsă exclusiv dacă au săvârșit una dintre infracțiunile prevăzute la art. 6¹, art. 8 și art. 9 din Legea nr. 241/2005 iar NU și în cazul altor infracțiuni prevăzute de această lege (art. 91 si 92 – evaziunea fiscală agravată cu TVA; art. 9³ – creditarea efectuată cu sume de bani care provin din evaziune fiscală);
  • aceste dispoziții se aplică tuturor inculpaților, chiar dacă nu au contribuit la acoperirea prejudiciului prevăzut la art. 10 alin. (1) și (2) din Legea nr. 241/2005 – cauza de nepedepsire incidentă în cazul achitării sumei necesare în 30 de zile de la data controlului, respectiv cauzele de reducere a limitelor de pedeapsă.