Doua luni pana la examenul de primire in profesia de avocat

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) anunta organizarea examenului de primire in profesia de avocat (pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2015.

Data desfasurarii examenului este 14 septembrie 2015, pentru toti candidatii, data care a fost anuntata prin publicarea Hotararii nr. 1033 a Consiliului U.N.B.R. din data de 13 decembrie 2014.

Examenul consta in verificarea cunostintelor juridice cu caracter preponderent teoretic, pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar si cu caracter preponderent practic – aplicativ pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv.

Examenul se va desfasura prin sustinerea unei probe tip grila, care cuprinde:

– 100 de intrebari cu caracter preponderent teoretic, cate 20 de intrebari din fiecare materie de examen, pentru candidatii pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar;
– 100 de intrebari cu caracter preponderent practic – aplicativ cate 20 de intrebari din fiecare materie de examen, pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv.

Vor fi declarati admisi candidatii care vor obtine cel putin 10 puncte la fiecare disciplina in parte si un punctaj total de cel putin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt:

– organizarea si exercitarea profesiei de avocat;
– drept civil;
– drept procesual civil;
– drept penal;
– drept procesual penal.

Examenul se va sustine in mod unitar, in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – I.N.P.P.A. si se va desfasura prin I.N.P.P.A. Central – Bucuresti si prin centrele teritoriale ale acestuia, in conformitate cu Regulamentul de examen, adoptat prin Hotararea nr. 1115/05.06.2015 privind completarea Regulamentului – cadru si  republicat in forma consolidata prin Hotararea nr. 1117 / 05.06.2015 pentru republicarea in forma consolidata a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice.

Tematica de examen a fost stabilita prin Hotararea nr. 1117 / 05.06.2015 pentru republicarea in forma consolidata a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, publicata pe site-ul U.N.B.R. (www.unbr.ro).

Vezi si: Decizia nr. 13 din 03 iulie 2015 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. prin care se rectifica Anexele nr. 1 si 2 la REGULAMENTUL – CADRU privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – I.N.P.P.A.

Arondarea candidatilor pentru sustinerea examenului se face in raport de baroul la care s-a depus cererea de inscriere la examen si la care, in caz de primire in profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat sa se inscrie, fara a putea sa se inscrie in alt barou, astfel:

a) N.P.P.A. central (Bucuresti): Barourile Bucuresti, Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Constanta, Tulcea si Dambovita;
b) Centrul teritorial Brasov: Barourile Brasov, Buzau, Covasna, Harghita, Mures, Prahova si Sibiu;
c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj si Maramures;
d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Arges, Teleorman si Valcea;
e) Centrul teritorial Iasi: Barourile Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui;
f) Centrul teritorial Galati: Barourile Galati, Braila si Vrancea;
g) Centrul teritorial Timisoara: Barourile Arad, Bihor, Caras-Severin, Hunedoara, Satu-Mare si Timis.

Inscrierea la examenul de primire in profesie pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice se va desfasura astfel:
– Cererile de inscriere a candidatilor la examen, se vor depune in intervalul 31 iulie 2015 – 17 august 2015 la secretariatul baroului la care candidatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in cazul in care va fi declarat admis.
– Cererile vor fi insotite de actele prevazute in Regulamentul de examen.
– In perioada 18 – 20 august 2015 barourile vor verifica dosarele de inscriere la examen iar rezultatul verificarilor se afiseaza conform prevederilor Regulamentului de examen. In perioada 22 – 24 august 2015 se vor solutiona contestatiile formulate de candidatii carora li s-a respins inscrierea la examen.
– In cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile si insurmontabile, cu cel mult 5 zile inainte de data examenului. Exclusiv pentru candidatii care au sustinut examenul de licenta in anul universitar 2015 si numai daca unitatile de invatamant absolvite de acestia nu au emis diplomele de licenta, se admite depunerea adeverintei de absolvire a examenului de licenta, eliberata de unitatea de invatamant, in locul diplomei de licenta prevazuta la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; in acest caz, nu se cere ca adeverinta de absolvire sa fie insotita de foaia matricola.
– Taxa de examen este de 1000 lei si se va achita in contul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucuresti cu mentiunea „Taxa examen primire in profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2015”, respectiv „Taxa examen primire in profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2015”.

Este interzisa perceperea de catre I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operatiuni care au legatura cu inscrierea candidatilor la examen sau cu sustinerea acestuia.