Donații de carte pentru Baroul București

Biblioteca Baroului București Av. Victor Anagnoste informează asupra primirii cu titlu gratuit a unor lucrări juridice, cărți și periodice, de la Ministerul Justiției, din partea avocat Cristina-Ileana Dogărescu, avocat Alexandra-Cristina Stancu, avocat Alexandrina Sterian, avocat Eduard Șemel și din partea familiei avocatului defunct Gheorghe-Mihai Tomescu.

În urma verificării individualizate a fondului existent, corelată cu solicitările publicului cititor și disponibilitatea spațiului, Baroul București a considerat necesare:
–       utilizarea integrală prin înregistrare ori înlocuire a donațiilor Alexandra Cristina Stancu și Eduard Șemel;
–       utilizarea majoritară prin înregistrare ori înlocuire a donației Cristina-Ileana Dogărescu și Gheorghe-Mihai Tomescu;
–       utilizarea parțială prin înregistrare a donațiilor Ministerul Justiției și Alexandrina Sterian;
–       reținerea unora dintre aceste lucrări sub rezerva unor donații ulterioare, eventuale înregistrări ori pentru înlocuiri de carte perimată fizic.

Baroul Bucuresti își exprimă pe această cale gratitudinea față de gestul acestor donatori, unii dintre ei autori sau coautori ale lucrărilor juridice donate, gest prin care au contribuit cu generozitate la dezvoltarea fondului biblioteconomic.