Dezbatere organizată de avocatul Gheorghe Piperea: Insolvența persoanelor fizice și darea în plată.

Insolvenţa persoanelor fizice şi darea în plată au constituit subiectele conferinţei organizate, la finalul săptămânii trecute, la Iaşi, de Casa de Avocatură „Piperea şi Asociaţii”, în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

Temele abordate de specialiştii prezenţi la eveniment au fost următoarele: funcţionarea Comisiei de Insolvenţă la nivel central şi teritorial; formarea grupului de lucru pentru delimitarea criteriilor nivelului de trai rezonabil; tipurile de proceduri de insolvenţă reglementate de Legea nr. 151/2015 şi paşii procedurilor; diferenţe elementare între procedura insolvenţei personale; condiţiile aplicării procedurii insolvenţei persoanei fizice; efectul suspensiv reglementat de Legea nr. 151/2015; regimul locuinţei familiale; impreviziunea ope legis reglementată de Decizia Curţii Constituţionale nr. 623/2016; adaptarea contractelor de credit; efectul suspensiv reglementat de Deciziile Curţii Constituţionale nr. 93/2015, nr. 94/2015 şi nr. 95/2017, conform unui comunicat de presă. Acesta arată: „Conferinţa s-a concretizat într-un demers de descifrare, explicare şi prezentare a aspectelor teoretice şi practice privind aplicarea legilor de către instanţele de judecată, adresat tuturor consumatorilor”.

O parte din procedura prevăzută de Legea insolvenţei persoanelor fizice este reprezentată de insolvenţa prin lichidare de active, care se derulează exclusiv în faţa judecătorilor, fără să fie nevoie de o comisie de insolvenţă, ne-a spus, recent, avocatul Gheorghe Piperea, completând: „Cealaltă parte, de restructurare pe bază de plan, este inaplicabilă, pentru că nu există comisiile de insolvenţă necesare. La Bucureşti au fost respinse toate cererile depuse până acum, în baza acestui considerent – că nu există comisie de insolvenţă -, fără ca judecătorii să verifice dacă omul cere lichidarea. Nu există niciun motiv pentru a respinge o cerere de lichidare, în condiţiile în care legea este în vigoare de la 1 ianuarie 2018”.

Adoptată în Parlament în data de 20 mai 2015, Legea insolvenţei personale a fost amânată de mai multe ori, prima dată în decembrie 2015, pe motiv că nu există fondurile şi logistica necesare pentru aplicarea noilor reglementări, dar şi din cauza lipsei normelor metodologice de aplicare.

În prima jumătate a lunii iunie 2017, Guvernul a aprobat normele metodologice pentru aplicarea aces­tei legi, iar în toamna anului trecut aplicarea legii a fost prorogată până la 1 ianuarie 2018, când noile reglementări au intrat în sfârşit în vigoare.